Ders Adı Biyokimyada Seçme Konular II
Ders Kodu 3808c42ef9c04d5883
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyokimya’daki bazı konuları öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nükleotidlerin yapısı ve özellikleri, Nükleik asitlerin yapısı ve hücrelerdeki dağılımı, Nükleik asitlerin asit, baz ve enzimlerle hidrolizi, DNA’nın yapısı ve genetik rolü, DNA replikasyonu, RNA’nın yapısı ve çeşitleri, RNA sentezi, Genetik şifre ve bazı özellikleri, Gen-protein ilişkileri, Protein sentezi, Genetik ifadenin kontrol ve düzenlenmesi, Proteinlerin katlanması ve kovalent modifikasyonu, Proteinlerin yönlendirilmesi,Proteinlerin yarılanma süreleri ve hücre içi yıkımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Biyokimya’daki bazı konular hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Amacı Biyokimya’daki bazı konuların öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nükleotidlerin yapısı ve özellikleri
2 Nükleik asitlerin yapısı ve hücrelerdeki dağılımı
3 Nükleik asitlerin asit, baz ve enzimlerle hidrolizi
4 DNA’nın yapısı ve genetik rolü
5 DNA replikasyonu
6 RNA’nın yapısı ve çeşitleri
7 RNA sentezi
8 Genetik şifre ve bazı özellikleri
9 Gen-protein ilişkileri
10 Protein sentezi
11 Genetik ifadenin kontrol ve düzenlenmesi
12 Proteinlerin katlanması ve kovalent modifikasyonu
13 Proteinlerin yönlendirilmesi
14 Proteinlerin yarılanma süreleri ve hücre içi yıkımları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Konuyla ilgili ders notları
Diğer Kaynaklar Keha, E.E.and Küfrevioğlu, Ö.İ, 2012.Biochemistry,Aktif Yayın Evi,Erzurum. Nelson, D.L. and Cox, M.M., 2000, Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)