Ders Adı Bitki Hastalık Zararlıları ve Bitki Besin Elementleri
Ders Kodu 74eea42e529f4f378e
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Erhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitki besin elementlerini bilir Bitki hastalıklarını bilir Bitki zararlılarını bilir Bitki besin elementlerinin hangi bitki hastalığına veya zararlısına etkili olduğunu bilir Bitki besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı kombinasyonunu öğrenir Uygulamanın hangi dönemde ve nasıl yapılacağını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki besin elementleri, bitki hastalık ve zararlıları, kullanım olanakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitki hastalık ve zararlılarının bitkilerde meydana getirdiği simptomların bitki besin elementlerince meydana getirilen simptomlardan farklılıları ile besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı etkinlikleri ile kullanım olanaklarının öğretilmesi
Dersin Amacı Bitki besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı etkinliğini ve kullanım olanaklarını öğretmek
WorkPlacement Dershane, arazi (gerektiğinde)
Hafta Konular  
1 Bitki besin elementleri(Makro ve mikro elementler), bitki hastalıkları (Virus, bakteri ve fungus), bitki zararlıları (böcek, akar ve nematod) hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
2 Mikro besin elementlerinin bitki virus hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
3 Makro besin elementlerinin bitki virus hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
4 Mikro besin elementlerinin bitki bakteri hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
5 Makro besin elementlerinin bitki bakteri hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
6 Mikro besin elementlerinin bitki fungal hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
7 Makro besin elementlerinin bitki fungal hastalıklarına etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
8 Mikro besin elementlerinin böceklere etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
9 Makro besin elementlerinin böceklere etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
10 Mikro besin elementlerinin akarlara etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
11 Makro besin elementlerinin akarlara etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
12 Mikro besin elementlerinin nematodlara etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
13 Makro besin elementlerinin nematodlara etkisi
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
14 Genel değerlendirme ve ödevlerin sunumu
  Ön Hazırlık: Kaynak Kitaplar ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bitki Koruma ders notları
Diğer Kaynaklar Jones, F.G.W., 1976. Pests, resistance, and fertilizers. In:Proceedings of the 12th Colloquium of the International Potash Institute on Fertilizer Use and Plant Health, Bern, Switzerland. Kowalski, R., Visser, P.E., 1979. Nitrogen in a crop–pest interaction: cereal aphids. In: Lee, J.A. (Ed.), Nitrogen as an Ecological Parameter. Blackwell Scienti?c Publications, Oxford, UK, pp. 67–74. Mattson Jr., W.J., 1980. Herbivory in relation to plant nitrogen content. Annu. Rev. Ecol. Syst. 11, 119–161. Mengel, K. 2001. Principles of plant nutrition. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 5th. edition. Altieri, M.A., C. I. Nicholls, 2003. Soil fertility management and insect pests: harmonizing soil and plant health in agroecosystems. Soil and Tillage Research 72: 203–211 Datnoff, L. E., Elmer, Wade H., Huber, Don M., 2009. Mineral nutrition and plant disease St. Paul, Minn. : American Phytopathological Society. Spann, T.M., A. W. Schumann, 2010. Mineral Nutrition Contributes to Plant Disease and Pest Resistance. University of Florida, IFAS extension, 1-4, HS1181. Najafabadi,S.S.M. R. V. Shoushtari, A. A. Zamani, M. Arbabi, H. Farazmand, 2011. Effect of Nitrogen Fertilization on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) Populations on Common Bean Cultivars. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11 (4): 568-576.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)