Ders Adı Bitki Islahında Gen Mühendisliği ve Kullanım Olanakları
Ders Kodu 01TBT6101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler: 1) DNA ve RNA'nın fiziksel ve kimyasal yapısını öğrenir 2) Replikasyon, transkripsiyon ve translasyon, genetik şifre ve protein sentezini öğrenir. 3) Rekombinant DNA elde dilmesini ve gen klonlamayı öğrenir 4) Bitkilere gen transferi yöntemlerini öğretir. 5) DNA markırları ve genom analiz tekniklerini öğretir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gen mühendisliğinin tarihsel gelişimi, DNA, RNA, Kromozomdan DNA;ya - DNAdan Gen;e, protein sentezi, rekombinant DNA elde edilmesi, gen klonlama, gen transferi teknikleri ve DNA markırları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Gen mühendisliğini ile ilgili temel bilgileri öğretmek 2) Islah çalışmalarında genetik mühendisliğini kullanmayı öğretir
Dersin Amacı Gen Mühendisliği konusunda temel bilgileri öğretmek ve bu teknikleri bitki ıslahında etkin bir şekilde kullanılmasını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 DNA ve RNA'nın fiziksel ve kimyasal yapısı
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
2 Kromozomdan DNA'ya - DNA'dan Gen'e ve DNA replikasyonu
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
3 Protein sentezi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
4 Bitkilere gen transferinin amaçları ve günümüzdeki uygulamaları
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
5 Rekombinant DNA elde edilmesi, vektörler, enzimler, gen klonlama
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
6 Plazmidler ve bakteriyofajlar
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
7 Promotör, seçici işaret ve raportör genler
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
8 Agrobacterium ile gen transferi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
9 Protoplastlarla gen transferi tekniği
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
10 Mikroenjeksiyon ile gen transferi tekniği
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
11 Partikül bombardımanı ile gen transferi tekniği
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
12 Transgenik bitkiler ve GDO etiği
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
13 DNA markırlar
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
14 DNA markırlar (devam)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 3 5 15
Proje 4 5 20
Laboratuar Çalışması 4 6 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., 2002. Bitki Biyoteknolojisi II- Genetik Mühendisliği ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar Murray, D.R. 2006. Advanced Methods in Plant Breeding and Biotechnology CAB International, Midsomer Norton, Bath.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders notlarının ve pp sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)