Ders Adı Sekonder Metabolitler ve In Vitro Üretim Teknikleri
Ders Kodu 01TBT6102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler: 1) Sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması ve önemini öğrenir. 2) Sekonder metabolitlerin kullanım alanları 3) Sekonder metabolitlerin elde edilmesinde kullanılan in vitro teknikleri öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin moleküler yapıları, önemi, tıp, gıda, eczacılık, ziraat ve endüstride kullanım olanakları, kallus kültürü ile sekonder metabolit üretimi, hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, elisitörler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sekonder metabolitler konusunda temel bilgileri ve sekonder metabolit üretiminde kullanılan in vitro tekniklerini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 3 5 15
Proje 4 5 20
Laboratuar Çalışması 4 6 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Plant Secondary Metabolites. 2007. Makkar, Harinder P.S., Sidhuraju, P., Becker, Klaus, A Humana Press product. 2) Bitki Biyoteknolojisi I, , Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. I- SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)