Ders Adı Kantitatif Genetik
Ders Kodu 01TBT6103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kuantitatif genetiğin tanımını ve kapsamını bilir 2) Kuantitatif genetiğin bitki ıslahına entegre edilebilme yollarını bilir 3) Kuantitatif karakterlerin seleksiyon yolu ile ıslahını bilmek 4) Kuantitatif karakterlerin melezleme yolu ile ıslahını bilmek 5) Kuantitatif Karekter Lokuslarının haritalanması ve QTL analizi konularını kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Populasyonların genetik yapısı, gen frekansındaki değişimler, devamlı varyasyon, değerler ve ortalamalar, varyans, akrabalar arasında benzerlikler, kalıtım, Seleksiyon (seleksiyona cevap ve tahmini, deneme sonuçları, akrabalardan bilgi elde edilmesi), inbreeding ve karşı ıslah( ortalamadaki değişimler, varyansın değişimi, uygulamaları), dağılım ve varyans, bağlantılı karekterler, doğal seleksiyon altında metrik karekterler, Kuantitatif karekter lokusu (ana genler, Kuantitatif Karekter Lokuslarının haritalanması, genetik ve istatistiki değerlendirmeler, deneme sonuçları Kuantitatif Karekter Lokuslarından gene ilerleme).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kuantitatif genetiğin öğretilmesi ve bitki Islahına uygulanışı öğretmek
WorkPlacement Uygulanmıyor
Hafta Konular  
1 Popülasyonların genetik yapısı
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
2 Gen frekansındaki değişimler
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
3 Devamlı varyasyon
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
4 Değerler ve ortalamalar
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
5 Varyans
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
6 Akrabalar arasında benzerlikler,
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
7 Kalıtım derecesi
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
9 Seleksiyon (seleksiyona cevap ve tahmini, deneme sonuçları, akrabalardan bilgi elde edilmesi)
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
10 Inbreeding ve melezleme ıslahı I ( ortalamadaki değişimler, varyansın değişimi, uygulamaları), dağılım ve varyans,
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
11 Inbreeding ve melezleme ıslahı II ( ortalamadaki değişimler, varyansın değişimi, uygulamaları), dağılım ve varyans,
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
12 Bağlantılı karekterler, doğal seleksiyon altında metrik karekterler
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
13 Kuantitatif karekter lokusu I (ana genler, Kuantitatif Karekter Lokuslarının haritalanması)
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
14 Kuantitatif karekter lokusu II (Genetik ve istatistiki değerlendirmeler, deneme sonuçları Kuantitatif Karekter Lokuslarından gene ilerleme)
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 28
Arazi Çalışması 1 30
TOPLAM 158
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Introduction to Quantitative Genetics Fourt edition. D.S. Falconer and Trudy F.C. Mackay. ISBN 0582-24302-5 Logman Group Ltd. 1996
Diğer Kaynaklar Moleküler Markers, Natural History John C. Avise ISBN 0-412-03771 1994 Thompson Publishig Company.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)