Ders Adı Yüksek Bitkilerin Biokimyasal Genetiği ve Biyoteknolojisi
Ders Kodu 01TBT6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Önemli biyokimyasal yolları ve mutantlarını, tanımını ve kapsamını bilir 2) Mutasyon, mutasyon ıslahı ve mutant seleksiyonu konularını bilir. 3) Fotosentez ve solunumun biyokimyasını bilir. 4) Signal iletimi hakkında ve ıslaha uygulanışı konularında bilgi edinir. 5) Doku kültürü metodlarını ve uygulama alanlarını bilir 6) Gen transfer metotlarını ve uygulama alanlarını bilir 7) Biotik ve Abiyotik strese dayanım ıslahı konularında eğitim alır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Önemli biyokimyasal yollar, Fotosentez, Solunum, Signal transduction, İn vitro mutagenesis, in vitro mutant seleksiyonu, Flow cytometri, Bitki hücre, doku ve organ kültürleri, Genetik transformasyonun Bitki ıslahında kullanımından örnekler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Önemli biyokimyasal yolları ve mutantlarını, tanımını ve kapsamını öğretilmesi, mutasyon, mutasyon ıslahı ve mutant seleksiyonu konularını öğretilmesi, fotosentez ve solunumun biyokimyasını öğretilmesi, signal iletimi hakkında ve ıslaha uygulanışı konularında öğretilmesidir. ,Doku kültürü metodlarını ve uygulama alanlarını bilir ,Gen transfer metotlarını ve uygulama alanlarını bilir, Biotik ve Abiyotik strese dayanım ıslahı konularında eğitim alır.
WorkPlacement Kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Önemli biyokimyasal yollar
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
2 Fotosentez
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
3 Solunum
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
4 Signal transduction
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
5 İn vitro mutagenesis
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
6 in vitro mutant seleksiyonu
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
7 Flow cytometri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
8 Vize
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
9 Bitki hücre kültürleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
10 Bitki doku kültürleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
11 Bitki organ kültürleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
12 Genetik transformasyonun bitki ıslahında kullanımından örnekler
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
13 Genetik transformasyonun bitki ıslahında kullanımından örnekler
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
14 Genetik transformasyonun bitki ıslahında kullanımından örnekler
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 28
Arazi Çalışması 1 30
TOPLAM 158
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Nair AJ. 2008. Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering. Infinity Science Pr Llc 2. William G. Flynne In vitro culture of higher plants, R.L.M. Pierik. Kluwer Academic Publisher. 1997
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)