Ders Adı Moleküler Biyoloji
Ders Kodu 01TBT6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Moleküler Biyoloji metotlarının tanımını ve kapsamını bilir 2) Moleküler Biyolojinin konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını bilir. 3) DNA ve RNA, genom organizasyonu, kromozomlar ve genlerin yapısı, transkripsiyon ve translasyon konularını bilir. 4) Rekombinat DNA teknolojisini bilir. 5) Gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Moleküler Biyolojinin tanımı ve kapsamı, Moleküler Biyoloji metodlarının konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları, DNA yapısı ve replikasyonu, DNA hasarı ve tamiri, Klonlama vektörleri, gen manupülasyonu ve identifikasyon metodları, gen izolasyon metotları, gen transfer metotları, Gen kütüphanelerinin taranması, Klonlanmış DNA analizi ve kullanımları, Gen ifadesinin düzenlenmesi, mRNA islenmesi, Protein Sentezi, Primer dezaynı, PCR metodları, Gen sekanslaması, Hybridizasyon, Blotlama, Canlı hücreden DNA nın saflaştırılması, Saflaştırılmış DNA nın manüpülasyonu, Restriksüyon enzimleri, Gen ifadesini inceleme,Genomları çalışma, Klonlanan gen den protein üretimi, Mutasyonlar ve mutagenesis.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Moleküler Biyoloji metotlarının tanımını ve kapsamını ve ıslaha uygulanışın ıöğretmek
WorkPlacement Kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Moleküler Biyolojinin tanımı ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
2 Moleküler Biyoloji metodlarının konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
3 DNA yapısı ve replikasyonu,DNA hasarı ve tamiri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
4 Gen izolasyon metotları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
5 Gen izolasyon metotları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
6 Gen transfer metotları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
7 Gen kütüphanelerinin taranması
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
9 Klonlanmış DNA analizi ve kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
10 Gen ifadesinin düzenlenmesi, mRNA islenmesi
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
11 Protein Sentezi, Primer dezaynı, PCR metodları, Gen sekanslaması, Hybridizasyon, Blotlama
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
12 Canlı hücreden DNA nın saflaştırılması, Saflaştırılmış DNA nın manüpülasyonu, Restriksüyon enzimleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
13 Gen ifadesini inceleme, Genomları çalışma
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
14 Klonlanan gen den protein üretimi, Mutasyonlar ve mutagenesis
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates and M.R.H. White, Molecular Biology. Bios. www.bios.co.uk 2. T.A. Brown, Gene Cloning and DNA Analysis, Blackwell Publishing
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)