Ders Adı Abiyotik Streslere Adaptasyon ve Toleransın Moleküler Mekanizmaları
Ders Kodu 01TBT6110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Abiyotik stres faktörlerini ve bunların bitkinin büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkilerini bilir. 2. Abiyotik streslere tolerans ve adaptasyonunda rol oynayan faktörleri öğrenir. 3. Bitkilerin abiyotik streslere tolerans ve adaptasyonu için geliştirilen moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemleri öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili çevresel faktörler ve bunların bitkiler üzerindeki etkileri, abiyotik stres faktörlerinin hücrede algılanması ve sinyalleme, bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve tolerans sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ve bu deşikliklerin genetik ve moleküler temelleri, bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve toleransta etkili genler ve bunların izolasyonu, karakterizasyonu ve ekspresyonlarının kontrolü ve düzenlenmesi, bitkilerin abiyotik streslere adaptasyonunun ve toleransının geliştirilmesinde kullanılan moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Abiyotik streslerin moleküler mekanizması hakkında bilgiler vermek.
Dersin Amacı Abiyotik streslerin moleküler mekanizması ve bu streslere toleransta etkili olan genlerin ekspresyonları ve düzenlenmesi konusunda bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili çevresel faktörler ve bunların bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
2 Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili çevresel faktörler ve bunların bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
3 Abiyotik stres faktörlerinin hücrede algılanması ve sinyalleme
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
4 Abiyotik stres faktörlerinin hücrede algılanması ve sinyalleme
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
5 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve tolerans sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ve bu deşikliklerin genetik ve moleküler temelleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
6 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve tolerans sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ve bu deşikliklerin genetik ve moleküler temelleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
7 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve tolerans sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ve bu deşikliklerin genetik ve moleküler temelleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
8 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve toleransta etkili genler ve bunların izolasyonu, karakterizasyonu ve ekspresyonlarının kontrolü ve düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
9 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve toleransta etkili genler ve bunların izolasyonu, karakterizasyonu ve ekspresyonlarının kontrolü ve düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
10 Bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve toleransta etkili genler ve bunların izolasyonu, karakterizasyonu ve ekspresyonlarının kontrolü ve düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
11 Bitkilerin abiyotik streslere adaptasyonunun ve toleransının geliştirilmesinde kullanılan moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemler
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
12 Bitkilerin abiyotik streslere adaptasyonunun ve toleransının geliştirilmesinde kullanılan moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemler
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
13 Bitkilerin abiyotik streslere adaptasyonunun ve toleransının geliştirilmesinde kullanılan moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemler
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 22 22
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar Taiz, L. and E. Zeiger. 1991. Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Fitter, A.H. and Hay, R. K.M. 2002. Environmental Physiology of Plants. Academic Press.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)