Ders Adı Protein Mühendisliği
Ders Kodu 01TBT6112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çeşitli çekirdekli ve çekirdeksiz hücre sistemlerinde bitki proteinlerinin üretilmesi ve bu proteinlerin analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenmelerini sağlamak, Bölgeye yönelik mutagenez ve transformasyon yöntemlerinin protein mühendisliğindeki kullanımını kavrayarak geliştirilen rekombinant proteinlerin çeşitli alanlardaki kullanımlarını incelemelerini sağlamak, Özellikle baklagil tohum depo proteinleri, zein, çeşitli tatlı proteinler ve gıda endüstrisinde kullanılan biki enzimleri gibi son yıllarda yoğun olarak araştırılan proteinlerle ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesi. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemleri. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemler. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımı. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımı. Konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaların detaylarıyla incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesini hatırlatmak. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemlerini incelemek. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemleri incelemek. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımını detaylarıyla anlatmak. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin eczacılık, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımını tartışmak. Konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları tartışarak incelemek.
Dersin Amacı Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesini hatırlatmak. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemlerini incelemek. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemleri incelemek. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımını detaylarıyla anlatmak. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin eczacılık, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımını tartışmak. Ders boyunca konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları tartışarak incelemek.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Merkezi dogma, proteinlerin yapı ve işlevleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
2 Yeni protein ve enzimlerin tasarımını gerektiren nedenler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
3 Protein analizlerinde kullanılan yöntemler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
4 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri I (Nokta mutasyonları).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
5 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri II (Silinme mutasyonları).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
6 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri III (Rastgele mutasyonlar).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
7 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri IV (Baskılayıcı tRNA kullanımı).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
8 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri V (In vitro ribozom görüntüleme).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
9 Yeni protein ve enzimlerin tasarımı ve yapılandırılmasında kullanılan rekombinant DNA teknikleri VI (Hibrit protein üretimi).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
10 Doğal olmayan amino asit kullanımıyla yeni proteinler üretmek.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
11 Minimalist proteinler üretmek.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
12 Protein mühendisliğinin özgün uygulamaları I (Farmakoloji).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
13 Protein mühendisliğinin özgün uygulamaları II (Gıda bilimi).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
14 Protein mühendisliğinin özgün uygulamaları III (Bitki koruma).
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 6 24
Sunum 2 8 16
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Tartışılan makalenin anlaşılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak dokümanlar.
Diğer Kaynaklar 1. Plant Protein Engineering, P.R. Shewry, S. Gutteridge (Editör), Cambridge University Press, Londra, 1992. 2. Plant Biotechnology and Transgenic Plants, K.M.O. Caldentey, W.H. Barz (Editör), Marcel Dekker, NY, 2002. 3. Güncel makaleler.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)