Ders Adı İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri II
Ders Kodu 98667c2f2e464a78b8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enzimler ve özelliklerini öğrenmek Spektroskopik metodlar konusunu öğrenmek Kromatografik teknikler konusunu öğrenmek Elektroforetik teknikler konusunu öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enzimler,Enzim Kinetiği, Km, Vmax değerlerinin belirlenmesi,Enzimlerin aktivite tayini,Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler,Enzim inhibisyonu ve inhibisyon türlerinin belirlenmesi,Enzimlerin etki mekanizması,Spektroskopik metodlar,Kromatografik teknikler, Kromatografinin prensipleri,Jel filtrasyon kromatografisi,Afinite kromatografisi,İyon değişim kromatografisi,Hidrofobik etkileşim kromatografisi,Elektroforetik teknikler,Agaroz jel elektroforezi,Poliakrilamid jel elektroforezi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enzimler konusunda bilgi sahibi olma Spektroskopik metodlar konusunda bilgi sahibi olma Kromatografik teknikler konusunda bilgi sahibi olma Elektroforetik teknikler konusunda bilgi sahibi olma
Dersin Amacı Biyokimyada kullanılan laboratuar tekniklerinin öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enzimler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
2 Enzim Kinetiği, Km, Vmax değerlerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
3 Enzimlerin aktivite tayini,Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
4 Enzim inhibisyonu ve inhibisyon türlerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
5 Enzimlerin etki mekanizması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
6 Spektroskopik metodlar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
7 Kromatografik teknikler, Kromatografinin prensipleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
8 Jel filtrasyon kromatografisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
9 Afinite kromatografisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
10 İyon değişim kromatografisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
11 Hidrofobik etkileşim kromatografisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
12 Elektroforetik teknikler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
13 Agaroz jel elektroforezi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
14 Poliakrilamid jel elektroforezi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 6 12
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Keha, E.E.ve Küfrevioğlu, Ö.İ, 2000. Biyokimya, Aktif Yayın Evi,Erzurum. Arslan, O., 2009, Biyomoleküller Teori ve Uygulamaları,Balıkesir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)