Ders Adı Enzimler I
Ders Kodu 4d5157f4250d4a4685
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enzimlerin kinetik özellikleri anlaşıldıktan sonra etki mekanizmaları spesifik örnekler üzerinden anlaşılacaktır Enzimlerin moleküler yapısını ve üç boyutlu yapısını öğrenmek Enzim inhibisyonunu ve inhibisyon çeşitlerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enzimler ve sınıflandırılması,enzimlerin üç boyutlu yapıları, enzim kofaktörleri, kimyasal kinetik ve kataliz olayı,Km ve Vmax değerleri, reaksiyonların kofaktöre bağımlılığı, enzim katalizinin mekanizması, enzim aktivitesi ve miktarı tayini, enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler, enzim inhibisyonu, enzimlerin spesifikliği ve aktif bölgeleri,substratın enzimin aktif bölgesine bağlanması ile enzimin yapısal değişikliği,multienzim sistemleri, enzimli reaksiyonların kontrol ve düzenlenmesi,allosterik enzimler,izoenzimler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enzimlerin reaksiyonların mekanizmalarını yazabilme ve yorumlayabilme yeteneklerinin gelişmesi. Enzim yapıları hakkında bilgi sahibi olma. Enzim substrat ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Amacı Enzimlerin moleküler yapısı, enzim substrat ilişkisi,enzimlerin kinetik özelliklerinin ve etki mekanizmalarının öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enzimler ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
2 Enzimlerin üç boyutlu yapıları, enzim kofaktörleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
3 Kimyasal kinetik ve kataliz olayı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
4 Km ve Vmax değerleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
5 Reaksiyonların kofaktöre bağımlılığı, enzim katalizinin mekanizması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
6 Enzim aktivitesi ve miktarı tayini
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
7 Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
8 Enzim inhibisyonu
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
9 Enzimlerin spesifikliği ve aktif bölgeleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
10 Substratın enzimin aktif bölgesine bağlanması ile enzimin yapısal değişikliği
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
11 Multienzim sistemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
12 Enzimli reaksiyonların kontrol ve düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
13 Allosterik enzimler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
14 İzoenzimler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Keha, E.E.ve Küfrevioğlu, Ö.İ, 2000. Biyokimya, Aktif Yayın Evi,Erzurum, s.92-139. Nelson, D.L. ve Cox, M.M., 2000, Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)