Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tohumun yapısı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
2 Önemli kültür bitkilerinde görülen tohum kaynaklı fungal patojenler ve bitki türlerine göre dağılımları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
3 Tohum enfeksiyonu yolları ve tohum enfeksiyonu mekanizması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
4 Tohum enfeksiyonunu etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
5 Tohum kaynaklı fungus çalışmaları- Örnek alma
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
6 İzolasyon metotlarının prensipleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
7 Tohumdan fungusların izolasyonu
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
8 Tohumdan fungusların izolasyonu
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
9 Tohumdan fungusların izolasyonu
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
10 Tohum kaynaklı fungusların tanılanmasında kullanılan yöntemler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
11 Tohum kaynaklı fungusların tanılanmasında kullanılan yöntemler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
12 Fungus kültürlerinin korunması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
13 Tohum kaynaklı fungal patojenlerin kontrolü
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
14 Tohum sağlık testleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Watanabe, T., 2010. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi: Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species. Third Edition. CRC Press (Taylor & Francis Group), 404 p.
Diğer Kaynaklar Erkan, S., 1998. Tohum Patolojisi, Gözlem Ofis, İzmir 275 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)