Ders Adı Bitki Genom Mühendisliği
Ders Kodu 9978585f0e45460db8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ufuk Çelikkol Akçay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genom mühendisliğini tanıtmak ve gelişim aşamalarını öğrenmek. Bitki genomlarının akışkanlığı ve bitki kültür genetiği konusunda bilgilenmek. Rekombinant DNA teknolojisinin temel tekniklerini, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği uygulamalarını anlamak. Transgenik teknolojiler, antisens ve RNAi teknolojileri konusunda bilgilenmek. ZFN, TALLEN, CRISPR gibi modern genom mühendisliği konularında bilgilenmek. Marker içermeyen genom düzenleme uygulamaları konusunda bilgilenmek. Genom düzenlemede yaygın olarak hedeflenen genler ve özellikleri tartışmak. Teknoloji ile ilgili etik tartışmalar ve biyogüvenlik uygulamaları konusunda bilgi edinmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitkilerde genom mühendisliğine neden ihtiyaç duyulduğu, tarihsel gelişim aşamaları ve bitki kültür tarihi. Temel rekombinat DNA teknolojisi, transgenik teknolojiler, antisense ve RNAi teknolojisi ve modern genom düzenleme teknikleri. Teknolojinin potansiyel ve gerçek hayat uygulamaları. Teknoloji üzerindeki etik tartışmalar ve dünya genelindeki biyogüvenlik düzenlemeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genom mühendisliğini tanıtmak ve gelişim aşamalarını öğretmek. Bitki genomlarının akışkanlığı ve bitki kültür genetiği konusunda bilgilendirmek. Rekombinant DNA teknolojisinin temel tekniklerini, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği uygulamalarını anlatmak. Transgenik teknolojiler, antisens ve RNAi teknolojileri konusunda bilgilendirmek. ZFN, TALLEN, CRISPR gibi modern genom mühendisliği konularında bilgilendirmek. Marker içermeyen genom düzenleme uygulamaları konusunda bilgilendirmek. Genom düzenlemede yaygın olarak hedeflenen genler ve özellikleri tartışmak. Teknoloji ile ilgili etik tartışmalar ve biyogüvenlik uygulamalarından bahsetmek.
Dersin Amacı Lisans üstü öğrencilere genom düzenleme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genom mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
2 Bitki genomlarının akışkanlığı ve kültür genetiği
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
3 Rekombinant DNA teknolojisi; temel teknikler
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
4 Rekombinant DNA teknolojisi; bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
5 Transgenik teknolojiler; kullanılan gen aktarım teknikleri.
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
6 Transgenik teknolojiler; kullanılan marker ve gen düzenleyici bölgeler
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
7 RNAi ve antisens teknoloji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
8 Modern teknikler; ZFN, TALLEN ve CRISPR/Cas9
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
9 Marker içermeyen genom düzenleme uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
10 Teknolojinin uygulamaları; kullanılan gen ve özellikler I
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
11 Teknolojinin uygulamaları; kullanılan gen ve özellikler II
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
12 Teknolojinin uygulamaları; kullanılan gen ve özellikler III
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
13 Teknoloji ile ilişkili etik tartışmalar
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
14 Biyogüvenlik denetim ve yasaları
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları ve kaynak kitaplar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 6 24
Sunum 2 8 16
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Her derse ait yansılar ve dokümanlar.
Diğer Kaynaklar Kitaplar; Principles of Gene Manipulaton and Genomics Plant Biotechnolohy and Genetics People, Plants and Genes İlişkili araştırma makaleleri ve derlemeler
Materyal
Dökümanlar Ders notları, kitaplar ve makaleler
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)