Ders Adı Genetiğin Temel İlkeleri
Ders Kodu cb5c095eb7ca473784
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Genetiğin temel ilkelerini bilmek 2- Hücre bölünmesini hakkında bilgi sahibi olmak 3- Mendel genetiğini bilmek 4- DNA ve RNA nın yapılarını ve kalıtımdaki rollerini bilmek 5- DNA replicasyonu ve genetik bilginin ifadesini bilmek 6- Genler ve proteinler arasındaki ilişkiyi bilmek 7- Populasyon ve Kantitatif genetiği öğrenmek 8- Evrim hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genetiğe giriş, Hücre bölünmesi ve Kromozomlar, Mendel genetiği, Menden oranlarının modifikasyonu, Kuantitatif genetik, Linkaj ve Kromozom haritalaması, Non-Mendelian kalıtım, Kromozom varyasyonları ve cinsiyet belirlenmesi, DNA- Hayatın fiziksel kaynağı, DNA- Replikasyon ve sentezi, DNA- Kromozomlar üzerindeki organizasyon ve genler, DNA- Mutasyon, onarım ve transposable elemlar, Genetik bilginin depolanması ve exprasyonu, Protein- genlerin son ürünü, Recombinant DNA: kloning ve uygulama alanları, Gen eksprasyonunun düzenlenmesi, Populasyon genetiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Genetiğin temel ilkelerini öğretmek 2- Hücre bölünmesini öğretmek 3- Mendel genetiğini öğretmek 4- DNA ve RNA nın yapılarını ve kalıtımdaki rollerini öğretmek 5- DNA replicasyonu ve genetik bilginin ifadesini öğretmek 6- Genler ve proteinler arasındaki ilişkiyi öğretmek 7- Populasyon ve Kantitatif genetiği öğretmek 8- Evrim hakkıında bilgi vermek
Dersin Amacı Öğrencilerin genetiğin temel konularını ve temel bilgilerin uygulama alanlarını kavramaları
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genetiğe giriş
 
2 Hücre bölünmesi ve Kromozomlar,
 
3 Mendel genetiği
 
4 Menden oranlarının modifikasyonu
 
5 Kuantitatif genetik
 
6 DNA- Hayatın fiziksel kaynağı
 
7 DNA- Replikasyon ve sentezi
 
8 Genetik bilginin ifadesi
 
9 Protein sentesi
 
10 Gen mutasyonları ve DNA nın onarımı
 
11 Transposable elements
 
12 Rekombinant DNA teknolojisi
 
13 Populasyon genetiği
 
14 Evrim teorisi ve evrimin genetik esasları
 
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 3 21 63
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1-Dersin Koordinatörü tarafından çeşitli kaynaklardan hazırlanmış basılmamış ders notu ve Power Point sunusu 2- Essentials of Genetics, William S. Klug and Michael R. Cummings, 1996 by Prentice-Hall, New Jersey 07458 USA ISBN 0-13-371147-1.
Diğer Kaynaklar Öner C. Ve arkd. 2009 (Çeviri) Genetik kavramlar. Palme yayıncılık 2009 Ankara. Klug W.S. and M.R.Cummings, 2003. Concept of Genetics 7E. Prentice Hall. Griffiths, A.F., S. Wessler, R.C. Lewontin, W.M. Gilbert, D. Suziki J.H. Miller,2002. An Introduction to Genetics Analysis 8E. W.H. Freeman. Griffiths, A.J.F., D. Suziki, W. M. Gilbert, R. C. Lewontin, J. H. Miller, 2002. Modern Genetics Analysis 2E. W.H.Freeman. Düzgüneş, O. ve H.R. Ekingen, 1983. Genetik. A.Ü. Basımevi. Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)