Ders Adı Rekombinant DNA Teknolojisi
Ders Kodu 798844460af4475ab6
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ufuk Çelikkol Akçay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gen manipülasyonunun temel tekniklerini öğrenmek. DNA moleküllerini kesmek ve birleştirmek. Plasmid ve faj vektörlerinin özelliklerini öğrenmek. Kozmidler, fazmidler ve diğer gelişmiş vektörler yapılarını öğrenmek. Genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri ve RACE gibi farklı gen klonlama stratejilerini öğrenmek. DNA sekanslama tekniklerini öğrenmek. Klonlamada bakteri ve mantarların kullanımı uygulamalı olarak öğrenmek. Protein mühendisliği konusunda güncel gelişmeleri öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gen manipülasyonunun temel teknikleri, DNA moleküllerinin kesilmesi ve birleştirilmesi, plasmid ve faj vektörlerinin özellikleri, tek zincirli DNA vektörlerinde klonlama, kozmidler, fazmidler ve diğer gelişmiş vektörler, genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri, RACE, DNA sekanslama teknikleri, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği, klonlamada bakteri ve mayaların kullanımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gen manipülasyonunun temel teknikleri ve klonlamanın araçlarını uygulamalı olarak öğrenmek. Klonlamada kullanılan vektörler hakkında bilgi edinmek, duruma uygun vektör seçebilmek. Genomik DNA kütüphaneleri, cDNA kütüphaneleri ve RACE gibi farklı gen klonlama stratejilerini öğrenmek. Bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliğinde kullanılan yöntemleri öğrenmek. Farklı bakteri, maya ve mantarları klonlama aracı olarak kullanmak.
Dersin Amacı Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan güncel ilke ve yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Gen manipülasyonunun temel teknikleri I
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
2 Gen manipülasyonunun temel teknikleri II
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
3 DNA moleküllerinin kesilmesi ve birleştirilmesi I
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
4 DNA moleküllerinin kesilmesi ve birleştirilmesi II
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
5 Plasmid ve faj vektörlerinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
6 Tek zincirli DNA vektörlerinde klonlama
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
7 Kozmidler ve fazmidler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
8 Diğer gelişmiş vektörler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
9 Genomik DNA kütüphaneleri ve cDNA kütüphaneleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
10 Gen klonlamada RACE
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
11 DNA sekanslama teknikleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
12 Bölge hedefli mutagenez
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
13 Klonlamada bakteri ve mayaların kullanımı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
14 Protein mühendisliği
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 6 24
Sunum 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Koordinatör tarafından hazırlanan ve derlenen
Diğer Kaynaklar SB Primrose, RM Twyman, Principles of gene manipulation and genomics, 2007, Blackwell Publising, ABD JW Dale, MV Schantz, N Plant, From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 2012, Wiley-Blackwell, ABD
Materyal
Dökümanlar nnn
Ödevler mmm
Sınavlar hhh
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)