Ders Adı Genel Bitki Fizyolojisi
Ders Kodu afd51fe53f8b46738d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitki fizyolojisi ve önemini öğrenir. 2) Bitkinin genel yapısını öğrenir. 3) Bitkilerde su ve beslenme metabolizmasını öğrenir 4) Bitki iletim sistemini, su ve bitki besin maddesinin alımı ve taşınımını öğrenir. 5) Bitkideki başlıca fizyolojik olayları ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki fizyolojisi ve önemi; Bitkinin genel yapısı ve özellikleri; Yaprak anatomisi; Tohum ve kısımları; çimlenme ve çimlenmede etkili faktörler; Bitkilerde karbon metabolizması, Fotosentez, solunum ve bu olayları etkileyen faktörler; Bitkilerde iletim sistemi, bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler; bitki besin maddeleri ile suyun alınması ve taşınması; Bitkilerde beslenme metabolizması; Bitkilerde büyüme ve gelişme; Bitkilerde dinlenme ve uyanmanın hormonal prensipleri, apikal dominansi, Bitki hormonları (bitki hormonları ve bitkide sentezlendikleri yerler; Oksinlerin, Sitokininler ve Gibberellinlerin sentez ve taşınımları); Fizyolojik ve morfolojik ayrım; Çiçeklenme, meyve tutumu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Bitki fizyolojisi ve önemini öğrenir. 2) Bitkinin genel yapısını öğrenir. 3) Bitkilerde su ve beslenme metabolizmasını öğrenir 4) Bitki iletim sistemini, su ve bitki besin maddesinin alımı ve taşınımını öğrenir. 5) Bitkideki başlıca fizyolojik olayları ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı bitki Fizyolojisi ile ilgili temel bilgileri edindirmek ve bitkide gerçekleşen başlıca fizyolojik olayları öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki fizyolojisi ve önemi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
2 Bitkinin genel yapısı ve özellikleri; Yaprak anatomisi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
3 Tohum ve kısımları; çimlenme ve çimlenmede etkili faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
4 Bitkilerde karbon metabolizması
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
5 Fotosentez ve bu olayları etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
6 Solunum ve bu olayları etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
7 Bitkilerde iletim sistemi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
8 Bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
9 Bitki besin maddeleri ile suyun alınması ve taşınması
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
10 Bitkilerde beslenme metabolizması
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
11 Bitkilerde büyüme ve gelişme
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
12 Bitkilerde dinlenme ve uyanmanın hormonal prensipleri, apikal dominansi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
13 Bitki hormonları (sentez ve taşınımları)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
14 Fizyolojik ve morfolojik ayrım; Çiçeklenme, meyve tutumu
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 8 16
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Fevzi M.,Ecevit, 2004. Bitki Fizyolojisi. Ziraat Fak. Yay. No:22, Isparta 2. İsmail Kocaçalışkan, 2008. Bitki Fizyolojisi,Nobel yayın no: 1338, Ankara.
Diğer Kaynaklar Lincoln Taiz ve Eduardo Zeiger, 2008. Bitki Fizyolojisi, (Editör: İsmail Türkan), Palme yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)