Ders Adı Moleküler Biyolojiye Giriş
Ders Kodu 5d9f85f3de7648b489
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Hücrenin yapısı, organellerinin işlevini ve hücrenin moleküler işleyişini bilir. 2) Moleküler Biyolojinin merkez dogmasını ogrenir. 3) Moleküler biyoloji bilgilerini tarımsal üretimde nasıl kullanılacağını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, transkripsiyon ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Hücrenin moleküler işleyişini öğretmek. 2) Moleküler biyolojinin tarımsal biyoteknolojide kullanım alanlarını öğretmek.
Dersin Amacı Moleküler Biyoloji hakkında temel bilgileri edindirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
2 Hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
3 Aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
4 Nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
5 Genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
6 RNA'nın yapısı ve transkripsiyon.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
7 Transkripsiyon (RNA sentezi) ve RNA işleme.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
8 Gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
9 Gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
10 Organel genomları ve yapısı
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
11 Hücre döngüsü ve kontrol mekanizması.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
12 Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
13 Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
14 Genomiks.
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları ve pp sunuları.
Diğer Kaynaklar 1. Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. 2. Cooper, G.M. 1997. The Cell: A molecular Approach. ASM Press, Washington, D.C. 3. Heldt, H.W. 1997. Plant Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press, Oxford NY. 4. Lehninger, AL, Nelson D.L. and Cox, M.M. 1993. Principles of Biochemistry. Worth Publisher, Inc. 5. Klug W.S. and Michael R. 1996. Genetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River 6. Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres Inc, New York.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders notlarının ve ders sunularının öğrencilere verilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)