Ders Adı Bitki Islahına Giriş
Ders Kodu 55425e56708a431a98
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Muhammet Tonguc
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitki ıslahında genetik varyasyon yaratma ve kullanmayı bilir Farklı türler için uygun ıslah yöntemlerini seçmeyi ve kullanmayı bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki ıslahının tarihçesi ve önemi, Bitkilerde ploidi değişimleri, populasyon genetiği ve kalıtım, genetik çeşitlilik, inbreeding ve saf hat geliştirme, ıslah metotları, heterosis, erkek kısırlığı ve kendine uyuşmazlık, hastalıklara karşı dayanıklılık, çeşit geliştirme, tescil ve tohum üretimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Veriminin artırılmasında bitki ıslahının önemini öğrenir Kültür bitkilerin evrimini ve gen merkezlerini öğrenir Bitkilerin çiçek biyolojisi ve üreme sistemlerini kavrar Modern bitki ıslahının genetik prensiplerini anlar ve kullanır Bitkilerde melezleme tekniğini uygular Melezlemelerden sonra ortaya çıkabilecek genetik açılımları yorumlar Bitkilerin tarımsal özelliklerini, biyotik ve abiyotik sitres faktörlerine karşı (hastalık, kurak, soğuk vs.) dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde bitki ıslahının önemini kavrar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere kendine tozlanan ve yabancı tozlanan bitkilerdeki ıslah metotlarını öğretmek, bitki ıslahında kullanılan farklı yöntemleri öğretmek ve kullanma becerisini kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki ıslahının önemi ve nedenleri, Mutasyonlar ve bitki ıslahında kullanımları, bitkilerde kromozom sayısı ve yapısında meydana gelen değişimler
2 Bitki ıslahında saf hatların elde edilmesi, kullanımları ve önemi Genetik çeşitlilik, gen merkezleri, genetik kaynakların önemi ve bitki ıslahında kullanımı, soy içi üretim ve sonuçları
3 Populasyon genetiği
4 Kantitatif genetik
5 Kendilerine tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah metotları
6 Kendilerine tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah metotları
7 Yabancı tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah metotları
8 Kültivar çeşitleri Geri melezleme yönteminin bitki ıslahında kullanımı
9 Erkek kısırlığı tipleri, kendine uyuşmazlık ve bitki ıslahında kullanımları
10 Melez azmanlığı ve hibrid çeşitlerin geliştirilmesi
11 Biyotik ve abioyotik faktörlere karşı dayanıklılık ıslahı
12 Biyotik ve abioyotik faktörlere karşı dayanıklılık ıslahı
13 Biyotik ve abioyotik faktörlere karşı dayanıklılık ıslahı
14 Çeşit tescil ve sertifikasyonu, tohum üretimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 20
Devam 0 0
Uygulama 1 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 20 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Fehr WR. 1993. Principles of Cultivar Development, Vol. 1 Theory and Technique
Diğer Kaynaklar Acquaah G. 2006. Principles of Plant Genetics and Breeding, Blackwell Baydar H. 2007. Genetik (Bitki Genetiği ve Islahı), SDÜ Yayınları Stansfield WD. 1991. Theory and Problems of Genetics, 3rd edition, McGraw-Hill Inc
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Dersi alan öğrenciler dönem sonunda seçtikleri bir konu hakkında ödev/proje hazırlayıp sunmakla mükelleftir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)