Ders Adı Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları
Ders Kodu 03ea6c7a6d6c4bd4b2
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitkilerde doku kültürü tekniklerinin tarihçesini ve önemini öğretir. 2) Bitkilerde hücre, doku ve organ kültürünün hangi amaçlarla kullanıldığını öğretir. 3) Bitkilerde kullanılan hücre, doku ve organ kültürlerinin nasıl uygulandığını öğretir. 4) Bitkilerde geleneksel üretim teknikleri ile çözülemeyen sorunların çözümünde doku kültürü tekniklerinden nasıl yararlanılacağını öğretir 5) Bağcılıktaki ıslah çalışmalarında doku kültürü tekniklerinden yararlanma olanakları ile bunların uygulanmasını öğretir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitkilerde kültürü tekniklerinin tarihçesi,önemi, hangi amaçlarla kullanıldığı, bağcılıkta kullanılan doku kültürü teknikleri (organogenesis, somatik embriyogenesis, somaklonal varyasyon, meristem, sürgün ucu kültürü, haploid bitki üretimi, embriyo kültürü vb.) ve bitkilerdeki uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bitkilerde hücre, doku ve organ kültürü tekniklerini öğretmek 2) Bitkilerde kullanılan hücre, doku ve organ kültürlerinin nasıl uygulandığını öğretmek
Dersin Amacı Bitkilerde kullanılan doku kültürü yöntemleri ve bu alanda yapılan çalışmaları öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitkilerde doku kültürü çalışmalarının tanımı, prensipleri vetarihsel süreci
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Bitkilerde hücre, doku ve organ kültürünün kullanılma amaçları
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Bitkilerde organogenesis uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Bitkilerde somatik embriyogenesis uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Bitkilerde mikroçoğaltım ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Bitkilerde hastalıklardan ari bitki üretimi uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Bitkilerde kallus ve hücre kültürü ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Bitkilerde embriyo kültürü uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Bitkilerde haploid bitki elde etme uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Bitkilerde sekonder metabolit üretimi uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Bitkilerde germplasm muhafazası uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Bitkilerde Protoplast kültürü uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Bitkilerde somatik melezleme uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Bitkilerde somaklonal varyasyon uygulamaları ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi I- Doku Kültürü ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları 2. R. L. M. Pierik, 1998. In Vitro Culture of Higher Plants. Kluwer Academic Publishers Dordrecht
Diğer Kaynaklar Murray, D.R., 2006. Advanced Methods in Plant Breeding and Biotechnology, CAB International, 364 p.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini ve ppt sunuları
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)