Ders Adı Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar
Ders Kodu bdf66158f34244d7a7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Eğitim programlarının yapısını açıklar 2. Eğitim programları ile ilgili uygulamaları tanır 3. Program geliştirme aşamalarının cevap aradığı soruları cevaplandırır 4. Eğitim programı tasarısı hazırlar 5. Alternatif program yaklaşımları geliştirir. 6. Program geliştirmede yeni bakış açıları geliştirir. 7. Öğretim tasarımı yapar. 8. Eğitimde yeni yönelimleri ve uygulamaları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitim programlarını tanıma, program geliştirme süreci, öğretim tasarımı, Öğretim tasarım modelleri, ASSURE modeli, Öğretim tasarım modelleri, öğretim ortamlarının tasarımı, yapılandırmacılık, çpklu zeka kuramı, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Eğitim programları ile ilgili temel teori ve uygulamalar, öğretim tasarım modelleri ve uygulamalar, program tasarısı hazırlama ve mevcut eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Eğitim Programlarını Tanıma
  Ön Hazırlık: Ders izlencesini inceleme
2 Program Geliştirme Süreci
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
3 Eğitim Programının Cevap Aradığı Sorular
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
4 Eğitim Programı Hazırlama Basamakları
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
5 Hedeflerin ve İçeriğin Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
6 Eğitim Durumlarının Belirlenmesi ve Değerlendirmee
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
7 Eğitim Programlarının Etkili Olarak Tasarlanması
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
8 Öğretim Tasarımı
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
9 Eğitim programlarına Farklı Bakış Açıları
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
10 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
11 Öğretim Ortamlarının Tasarımı
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
12 Öğretim Tasarım Modelleri, ASSURE Modeli, Yapılandırmacılık
  Ön Hazırlık: Eğitim programları inceleme
13 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Hasan YILMAZ) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Mehmet GÜROL ve Diğerleri) KPSS Eğitim Bilimleri Seti (PEGEM Yayıncılık) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Halil TEKİN) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Fuat TURGUT) Instructor?s PowerPoint slides.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)