Ders Adı Eğitim Teknolojilerinin Temelleri
Ders Kodu db4d2fe3db964bb5b8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eğitim teknolojisinin işlevsel tanımını yapar 2) Eğitim teknolojisi kavramının teorik ve felsefi gelişimini tartışır. 3) Davranışçı yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolünü açıklar 4) Bilişçi yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolünü açıklar 5) Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolünü açıklar 6) Eğitim teknolojisinin rolünü davranışçı, bilişçi ve yapılandırmacı yaklaşımlar açısından analiz eder ve karşılaştırır. 7) Eğitim teknolojisinin güncel konularını açıklar 8) Eğitim teknolojisindeki güncel araştırmaları açıkalr
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitim teknolojisi ile ilgili temel teorik ve felsefi kavramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenim çıkrıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere eğitim teknolojisinin kuramsal ve felsefi temellerini, güncel tartışılan konularını ve araştırma eğilimlerini kavratabilmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 İnsanlık ve eğitim tarihi içinde teknolojinin yeri ve anlamı
2 Eğitim teknolojisi kavramının çıkışına neden olan gereksinim ve gelişmeler
3 Eğitim teknolojisinin tanımsal gelişimi, günümüzde eğitim teknolojisi tanımı
4 Eğitim teknolojisine yön veren felsefi görüşler
5 Eğitim teknolojisi kavramını etkileyen kuramsal çalışmalar
6 Eğitimle ilgili paradigmalar
7 Davranışçı yaklaşım, yöntemler ve bu yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolü
8 Bilişçi yaklaşım, yöntemler ve bu yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolü
9 Yapılandırmacı yaklaşım, yöntemler ve bu yaklaşımda eğitim teknolojisinin rolü
10 Hangi yaklaşım ne zaman, nerde etkili öğrenci projeleri 1 (Davranışçılık Bilişçilik)
11 Hangi yaklaşım ne zaman, nerde etkili öğrenci projeleri ve tartışmalar 2 (Yapıcılık)
12 Eğitim teknolojisi daha etkili verimli ve çekici öğrenmeyi nasıl sağlar? Sunumlar ve tartışma
13 Eğitim teknolojisinin gelecekteki yönelimi
14 Öğrenci kazanımlarının ve dersin genel değerlendirmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1) Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 2) Jonassen, D. (2004). Handbook of research on educational communications and technology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 3) Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. New York: Oxford University Press. 4) Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. Columbus, OH: Prentice-Hall. 5) Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık. 6) Deryakulu, D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. Maya Akademi. 7) Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New York: Touchstone.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)