Ders Adı Çoklu Ortam Uygulamaları
Ders Kodu 21bb4939b76b4561af
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Multimedya yazılımı kullanma sürecini anlama ? Eğitimde multimedyanın tarihçesini anlama ? Başlıca multimedia çeşitlerini tanımlama ve aradakı farkları ifade etme ? Kendi eğitsel filmlerini ve video edit yeteneklerını oluşturma ? Değişik multimedya sunumları oluşturma yeteneklerine sahip olacaklardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere dijital ses, resim, video kullanarak değişik multimedya projelerin üretme ve web tasarım tasarlama yeteneği sağlayacaktır. Bu ders öğrencilere ayrıca multimedya üretiminde kullanaılan başlıca yazılımları kullanma ve tanımalarına fırsat tanıyacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı ? Bu dersin alan öğrenciler ? Multimedya projeleri için ürün tasarımı oluşturma ve sunma yeteneğine sahip olma ? www CD/DVD multimedia ürünleri olşturabilme ? Oldukşa interaktif multimedia uygulamaları kullanarak multimedia ürünler olşturma ? Multimedya projelerini profesyonel bir şekilde sunma beceri veyeteneklerini kazanırlar.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Ders orientasyonu: Derse giriş, dersin tanıtımı, proje ve ödevler hakkında bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Temel tanımlar kısa tarihçe
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Öğrenme teorileri ve multimedya
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Web tasarımına genel giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Grafik tasarlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Animasyon yapımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Eğitsel video oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Dijital ses ve video oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 CD ve DVD hazırlma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Podcast oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Sabit resimlerle VR panaroma oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Öğrenci proje sunumları ve tartışma
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Öğrenci proje sunumları ve tartışma
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Genel kurs değerlendirmesi, bilgisayar oyunları konusunda araştırma konularının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Multimedia: Making it Work by Tay Vaughan; Osborne McGraw-Hill Publishers; 1998 (fourth edition).
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)