Ders Adı E-öğrenme Ortamları
Ders Kodu 54800fe5549245d495
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eğitimde internet kullanma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 2) Sınıf ortamında kullanılabilecek internet kaynaklarını planlama, seçme ve değerlendirme 3) İnterneti bir araştırma-inceleme kaynağı olarak kullanma ve bu amaca yönelik öğretim materyali geliştirme 4) Öğrencilerin işbirlikçi ve ortak çalışmalar yapmaları amacıyla İnterneti bir iletişim aracı olarak kullanma ve bu amaca yönelik projeler tasarlama 5) Öğretimde internetin görsel ve işitsel özeliklerinden haberdar olma 6) İnternette etkili arama yapma ve doğru bilgiye ulaşma 7) İnternet yardımıyla iletişim kurma 8) Online laboratuarlar ve gezi-gözlem kaynaklarını kullanma becerisine sahip olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnternet ile ilgili temel kavramlar, online bibloğrafya, etkili arama yapma ve doğru bilgiye ulaşma, interneti araştırma aracı olarak kullanma-WebQuests, işbirlikçi ve etkileşimli internet-tabanlı öğrenme kaynakları, bilgi ve sosyal paylaşım için iletişim olanakları (Web 2.0 teknolojileri), online laboratuarlar ve gezi-gözlemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere hem teorik hem de uygulama açısından internetin öğretim sürecine entegrasyonuna yönelik teknik ve yöntemler hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını ve internet teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Oryantasyon: Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 İnternet ve eğitim ilişkisine yönelik temel kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Temel internet uygulamaları (elektronik posta, telnet, ftp, www vb.)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 İnternette etkili arama yapma ve bilgiye ulaşma yolları (online bibloğrafya hazırlama)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Araştırma-inceleme destekli internet öğrenme ortamları (WebQuests, internet grup projeleri, problem-çözme ve örnek olay tabanlı öğrenme aktiviteleri)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 İnternet üzerinde iletişim kurma yöntemleri ve işbirlikli öğrenme olanakları (senkron ve asenkron araçlar)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Web-tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 İnternette eğitimsel simülasyonlar ve oyunlar (oyunlar, sanal müzeler, laboratuarlar, vb.)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Web 2.0 teknolojileri ve eğitimsel uygulamaları (bloglar, wikiler, sosyal paylaşım ortamları, folksonomiler vb.)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 İkinci hayat (second life) ve eğitim uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 İnternet kullanımında sosyal ve psikolojik konular (uygun kullanma ilkeleri, filtreleme programları, internet bağımlılığı, asosyal olma, vb.)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Genel değerlendirme ve internet destekli eğitim araştırma temaları
  Ön Hazırlık: Literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1) Altun, A. (2005). Eğitimde internet uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık. 2) İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 3) Odabaşı, F. vd. (2007). Internet, çocuk ve aile. Ankara: Nobel Yayıncılık 4) Richardson, W. (2008). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Corwin Press. 5) Palloff, R. M. vd. (2007). Building Online Learning Communities: Effective Strategies for the Virtual Classroom. Jossey-Bass. 6) Solomon, G. vd. (2007). Web 2.0: New Tools, New Schools. International Society for Technology in Education.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)