Ders Adı Okullarda Teknoloji Entegrasyonu
Ders Kodu 3c8e49a7b36a43a3a0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Okul ve yönetim terimlerini analiz eder, örnekler vererek açıklar. 2) MEB okulları içindeki farklı medya türlerinin öğretimi etkileme gücünü kavrar. 3) Basılı araçları etkin biçimde kullanır. 4) Teknolojinin kültürleme çalışmalarıdaki etkisini ayırt eder. 5) Okullardaki görsel işitsel teknolojik araçlardaki küçük aksaklıkları giderir. 6) Her tür okul ve derslerdeki aracı kullanır. 7) Okulda en az bir işitsel ve bir görsel ders içeriği hazırlar ve sunar. 8) Kendi başına ve grup olarak dersin eğitim teknolojisi planlamasını yapar. 9) Bir Medya yazılımı hazırlar. 10) Eğitim yazılımlarının öğretimdeki kullanımını açıklar ve açıklama broşürü geliştirir. 11) Örnek yazılımları inceler, karşılaştığı yazılım, donanım, ortam vb. sorunları bulur, okul tür ve ders türüne göre bunun çözümüne gider.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Okullardaki öğretim ortamlarındaki öğretim ve öğrenim araç ve laboratuarların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Öğretmenlerin yazılı,basılı araçlardan günümüze kadar gelişen teknolojik araçların öğretim ortamında kullanılması, ders ve hedef kitleye yönelik teknolojik araçların etkili ve verimli kullanılması, geleceğin okul yapı ve organizasyonlarının eğitim ve öğretim programlarına yönelik teknolojik araçların seçimi ve geliştirmek, MEB´in öğretmen eğitim projelerinin tanıtımı, girdi ve çıktılarının analizin yapılması, eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün işlevlerinin ortaya konması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Okullardaki öğretim ortamlarındaki öğretim ve öğrenim araç ve laboratuarların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Öğretmenlerin yazılı,basılı araçlardan günümüze kadar gelişen teknolojik araçları öğretim ortamında kullanılması,ders ve hedef kitleye yönelik teknolojik araçların etkili ve verimli kullanılması, Günü ve geleceğin okul yapı ve organizasyonlarına yönelik eğitim ve öğretim programlarına yönelik teknolojik araçların seçimi ve geliştirilmesi.MEB’ni Öğretmen eğitim projelerinin tanıtımı ve girdi ve çıktılarının analizin yapılması,Eğitim teknolojileri ve eğitim donanım genel Müdürlüklerinin işlevlerinin ortaya konması, Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Okullar ve teknoloji ve yönetsel kavram ve açıklamalar.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Okuldaki teknolojinin :Sosyo-psikolojik açıdan öğretmen ve öğrenci üzerindeki etkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Teknoloji kullanımının sınıf içi iletişim ve iletişimdeki olumlu etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Basılı araçlar doğru düşünmeye olan katkıları ve yansımalarının öğrenci benlik gelişimindeki etkileri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 MEB okul, ders programları ve hedef kitleye yönelik ders araçlarını seçimi kullanım yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Evdeki, çevredeki teknolojilerden, okuldaki öğrenim ve öğretim için yararlanma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Öğretimde teknoloji ile yaşam kültürü ve öğretmenin gelişimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Çevre, sanayi ve ekonomi nasıl bir okul teknolojisi ortamı istemektedir?
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 ARASINAV
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Yönetim ve Ailelerin okulların Eğitim Teknoloji konusundaki gelişmelere bakış açıları ( hazırlanan çalışmaların sunumu)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Bilgisayar ve TV ortamlarında her kademeli okul ve dersler için yararlanma yolları ( hazırlanan çalışmaların sunumu)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Okul ve sınıf ziyaretleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Avrupa okullarındaki teknoloji kullanımı ile Türkiye’deki okullarda teknoloji kullanımı ve öğrenci davranışları( hazırlanan çalışmaların sunumu)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Okullarda Teknoloji Kullanımı Dersinin genel değerlendirilmesi. (Hazırlanan çalışmaların sunumu)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Çetin Baytekin, 2007, (SAÜ EF)Ders Notları fotokopisi
Diğer Kaynaklar Alkan,Cevat; Aslıhan Saban:Okul Teknolojisi Planlaması ve Koordinasyonu Pegem A Yayıncılık H.-J. Petsche, A. Zapf, T. Köhler . Die Neuen Medien und die kulturelle Vielfalt Europas. Empirisch-vergleichende Erhebung unter Studierenden Deutschlands, Polens, Spaniens, Tschechiens und Ungarns. Trafo Verlag, 2007 C. Lattemann, T. Köhler . Multimediale Bildungstechnologien I: Anwendungen und Implementation. Peter Lang Verlag, 2005 Ch. Lattemann, T. Köhler . Multimediale Technologien: Multimedia im E-Business und in der Bildung.. Peter Lang Verlag, 2007 www.electronic-school.com.The school technology authority Donna Clapp: Educational Accolades for West Virginia South Carolina Does Well on Annual School Technology Report Card Legislative School Technology Day in Raleigh, spring 2001 Smerdon, B., Cronen, S., Lanahan, L., Anderson, J., Iannotti, N., and Angeles, J. (2000). Teachers´ Tools for the 21st Century: A Report on Teachers´ Use of Technology (NCES 2000-102). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, T. Köhler, J. Neumann, D. Jentzsch . Organisation des E-Learning. Ausgangsanalyse am Beispiel der TU Dresden. TUDpress, 2007 OSKAY, Ünsal; "İletişim Çağı İnsanın Sorunu: İletişimsizlik!"; Bilim ve Teknik, Sayı: 315, Şubat 1994, S. 40-46.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)