Ders Adı Bilişim Toplumunda Güvenlik ve Etik
Ders Kodu 59dfd47ee2d14fb681
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Güvenlik açısından bilişim teknolojilerini ve bu teknolojilerin güçlü ve zayıf yanlarını açıklar. 2) Bilişim teknolojilerini kullanırken güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken özellikleri söyler. 3) Bilişim teknolojilerini kullanmayla ilgili etik kuralları örnek vererek açıklar. 4) Bilişim teknolojilerini kullanırken etik kurallara uyar. 5) Bir ağın güvenlik politikalarını tanımlar 6) Bilgi teknolojilerini güvenli olarak kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etik ile ilgili temel kuralları kavrayabilme, internet etiği kurallarını ilişkisel olarak yorumlayabilme, internette güvenlik konusunu kavrayabilme, internet - çocuk etkileşimindeki tehlikenin farkına varabilme, filtre programlarının işlevlerini kavrayabilme, bilgisayar güvenliği programlarını işe koşabilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu derste bilişim güvenliği ve bilişim etiğiyle ilgili temel kavramların öğretilmesi, bilişim teknolojilerini güvenli bir biçimde kullanabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve bilişim teknolojilerini kullanırken dikkat edilmesi gereken etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Bilişim teknolojileri ve güvenlik
2 Bilişim teknolojilerinin güvenliğini tehdit eden unsurlar 1
3 Bilişim teknolojilerinin güvenliğini tehdit eden unsurlar 2
4 Bilişim teknolojilerinin güvenliğini tehdit eden unsurlar 3
5 Güvenli bilişim teknolojileri kullanımı için dikkat edilmesi gereken özellikler.
6 Bilişim güvenliği için kullanılabilecek yazılımlar 1
7 Bilişim güvenliği için kullanılabilecek yazılımlar 2
8 Bilişim güvenliği için kullanılabilecek yazılımlar 3
9 Bilişim etiği kuralları
10 Bilişim etiği kurallarına uygun olan ve olmayan örneklerin incelenmesi
11 Bilim suçları, ilgili mevzuatın ve kurumların incelenmesi
12 Bilim suçları, ilgili mevzuatın ve kurumların incelenmesi
13 Bilim suçları, ilgili mevzuatın ve kurumların incelenmesi
14 Dersin genel değerlendirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1] Internet Kullanıcısının Ağ Erişim Rehberi, 1999, Ankara: Tübitak-Ulakbim.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)