Ders Adı Sosyal Politika
Ders Kodu 5ccbdef8838b4fb5b2
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adem EFE
Dersin Yardımcıları 7-Alim TETİK
Dersin Öğrenme Çıktıları Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar
Dersin Amacı Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal Politika denir. Sosyal Politika genel olarak sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal hizmetler alanlarındaki kamu hizmetlerini kapsamına alır. Devletin çevre, yerel yönetimler, küçük ve orta işletmeler, kültür ve sanat alanındaki politika ve uygulamaları ile kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı kesimlere dönük hizmetleri de çoğunlukla sosyal politikanın konusu içinde ele alınır. Sosyal politika genellikle Sosyal Devlet ve Refah Devleti kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal Politika Kavramı
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
2 Sosyal Devletin Görevleri, Hedefleri ve Vasıtaları.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
3 Sosyal Devletin Görevleri, Hedefleri ve Vasıtaları.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
4 Sosyal Devletin Görevleri, Hedefleri ve Vasıtaları.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
5 Sosyal Siyaset Teorileri.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
6 Sosyal Siyaset Teorileri.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
7 Sosyal Siyaset Teorileri.
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
8 Sosyal Siyasetin Sosyo-Ekonomik Yapı İle İlgili Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
9 Sosyal Güvenlik: Modelleri, Sistemleri ve Yöntemleri (Devletçe Bakılma; Sosyal Tazminat; Sosyal Sigortalar; Kamusal Sosyal Yardım; Sosyal Teşvik; Sosyal Tazminat).
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
10 Sosyal Güvenlik: Modelleri, Sistemleri ve Yöntemleri (Devletçe Bakılma; Sosyal Tazminat; Sosyal Sigortalar; Kamusal Sosyal Yardım; Sosyal Teşvik; Sosyal Tazminat).
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
11 Sosyal Güvenlik: Modelleri, Sistemleri ve Yöntemleri (Devletçe Bakılma; Sosyal Tazminat; Sosyal Sigortalar; Kamusal Sosyal Yardım; Sosyal Teşvik; Sosyal Tazminat).
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
12 Çalışanların ve İşçilerin Korunması ve Çalışma Hayatının İnsanîleştirilmesine Yönelik Politikalar (İş Güvenliği; İş Güvencesi; İşçi Sağlığı; Ergonomi; Örgütsel Psikoloji).
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
13 Muhtaç Sosyal Grupların Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar (Aile-Kadın-Özürlü-Yaşlı-Çiftçi-Yabancı-Göçmen-Çocuk ve Gençlere yönelik sosyal refah politikaları).
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
14 Sosyal Plânlama ve Sosyal Kalkınma
  Ön Hazırlık: ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 3
4 2
5 4
6 4
7 5
8 3
9 4
10 3
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ÖREN Kenan, ‘’Sosyal Politika’’, Pelikan Yayınevi, 2010.
Diğer Kaynaklar KORAY Meryem ’’Sosyal Politika’’, İMGE Kitabevi, 2005. GÜLMEZ Mesut, ‘’Uluslararası Sosyal Politika’’, TODAİE, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)