Ders Adı Türkiye'de Uygulanan Aktif İstihdam Politikaları
Ders Kodu 71b14061f5c24228af
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste, aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Dersin Amacı Aktif istihdam politikaları ise, ülkelerin özellikle yapısal işsizlikle mücadelede 1990’lardan sonra yoğun bir şekilde uyguladığı ve GSMH’laları içerisinde gün geçtikçe daha da payını artırdıkları, işçinin kısa vadede işsizlik problemini çözmenin ötesinde işçiye vasıf kazandırarak ileriye dönük neticeler alma yolunda ilerleyen ve işçiyi işgücü piyasasında aktif olarak tutma eğilimi ve amacı içerisinde olan, mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, çıraklık eğitimi, rehabilitasyon hizmetleri, ücret sübvansiyonları, istihdamı teşvike yönelik tedbirler, kısa çalışma uygulamaları vb. politikalara aktif istihdam politikaları denilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstihdam ve İşsizlik Kavramı
2 İstihdam Teorileri
3 İstihdam Teorileri
4 İşsizlikle Mücadelede Makro Ekonomik Politikalar
5 Türkiye'de İstihdamın Yapısal Analizi
6 Türkiye'de İşsizliğin Yapısal Analizi
7 Ara Sınav...
8 Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Pasif İstihdam Politikaları
9 Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Pasif İstihdam Politikaları
10 Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Gelişimi ve Araçları
11 Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları
12 İŞKUR Aktif İstihdam Politikaları Açısından Önemi
13 Aktif İstihdam Politikalarının Temel Unsuru Mesleki Eğitim Kursları
14 OECD Ve AB ülkelerinde Aktif İstihdam Politikaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 4
3 3
4 3
5 2
6 4
7 5
8 3
9 3
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
Diğer Kaynaklar ESER, Burçin Yılmaz, TERZİ, Harun, 2008, Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Ocak-Haziran, 229-250 BİÇERLİ, M. Kemal, İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları; No. 1563, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No. 184, Eskişehir, 2004
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)