Ders Adı Türkiye'de Uygulanan Aktif İstihdam Politikaları
Ders Kodu 71b14061f5c24228af
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adem EFE
Dersin Yardımcıları 7-Alim TETİK
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste, aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu derste, aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri aktif istihdam politikalarının ülkelere yaptığı katkıları ve türlerinin derinlemesine incelenmesine, diğer istihdam politikalarından farkları üzerinde durulacaktır.
Dersin Amacı Aktif istihdam politikaları ise, ülkelerin özellikle yapısal işsizlikle mücadelede 1990’lardan sonra yoğun bir şekilde uyguladığı ve GSMH’laları içerisinde gün geçtikçe daha da payını artırdıkları, işçinin kısa vadede işsizlik problemini çözmenin ötesinde işçiye vasıf kazandırarak ileriye dönük neticeler alma yolunda ilerleyen ve işçiyi işgücü piyasasında aktif olarak tutma eğilimi ve amacı içerisinde olan, mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, çıraklık eğitimi, rehabilitasyon hizmetleri, ücret sübvansiyonları, istihdamı teşvike yönelik tedbirler, kısa çalışma uygulamaları vb. politikalara aktif istihdam politikaları denilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye İşgücü Piyasasının Yapısı
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
2 Türkiye’de İstihdam
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
3 Türkiye’de İşsizlik
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
4 Aktif İstihdam Politikaları
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
5 Mesleki Eğitim Kursları ve İşgücü Uyum Hizmetleri
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
6 İşgücü Yetiştirme Kursları
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
7 İstihdam Garantili Kurslar
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
8 Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
9 Girişimcilik Eğitimleri
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
10 Staj (İşbaşı Eğitim) Programları
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
11 Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP)
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
12 Çalışanların Mesleki Eğitimi
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
13 İş ve Meslek Danışmanlığı
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
14 Kısa Çalışma Ödeneği
  Ön Hazırlık: KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 4
3 3
4 3
5 2
6 4
7 5
8 3
9 3
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu KORKMAZ, Adem ve MAHİROĞULLARI, Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2007
Diğer Kaynaklar ESER, Burçin Yılmaz, TERZİ, Harun, 2008, Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Ocak-Haziran, 229-250 BİÇERLİ, M. Kemal, İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları; No. 1563, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No. 184, Eskişehir, 2004
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)