Ders Adı İş Hukuku
Ders Kodu 756ce0a55d2443fca8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları 7-Gülsüm KORKUT
Dersin Öğrenme Çıktıları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun teorik açıdan incelenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun teorik açıdan incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun teorik açıdan incelenmesi.
Dersin Amacı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun teorik açıdan incelenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 4857 Sayılı İş Kanununda tanımlar, İş Kanunu’nda istisnalar
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
2 İşçi ve işveren borç ve yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
3 Eşit davranma ilkesi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
4 Ücret
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
5 Asıl işveren-alt işveren ilişkisi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
6 Geçici iş ilişkisi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
7 İş sözleşmesinin feshi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
8 İş sözleşmesinin feshi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
9 İş güvencesi
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
10 İşe iade davası
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
11 Kıdem tazminatı
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
12 Çalışma süreleri
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
13 Yıllık ücretli izinler
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
14 İbraname
  Ön Hazırlık: AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 4
3 5
4 3
5 4
6 4
7 4
8 4
9 5
10 3
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu AKYILDIZ, Hüseyin, KORKMAZ, Adem, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar MUTLAY, ÖZTÜRK F.Barış, SARIBAY, G., 4857 Sayılı İş Kanunu,Beta Yayıncılık, 2012. KARACAN, Hatice, Fazla Çalışma, Seçkin Yayıncılık, 2012. ÖZDEMİR, C.Sinan, İş Kanunu, Maliye Postası, 2012.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)