Ders Adı Bilimsel Araştırma Metotları
Ders Kodu d7aa1e6a91f940f38a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları 7-Gülsüm KORKUT
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin yerini yasalar kapsamında irdelemek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin yerini yasalar kapsamında irdelemek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin yerini yasalar kapsamında irdelemek.
Dersin Amacı Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin yerini yasalar kapsamında irdelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramı
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
2 İş sağlığı ve güvenliği kaynakları
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
3 İş sağlığı ve güvenliği bakımından AB Direktiflerinde işverenlerin yükümlülükleri ve işçilerin hakları
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
4 İşverenlerin yükümlülükleri yerine getirmedikleri halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin bazı üye devletlerin mevzuatı
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
5 İşçilerin hakları
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
6 İş sağlığı ve güvenliği bakımından Türk Mevzuatında işverenin yükümlülükleri ve işçi hakları
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
7 İş sağlığı ve güvenliği bakımından işverenin yükümlülükleri.
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
8 İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin idari yaptırımları.
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
9 İşverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde cezai yaptırımlar.
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
10 İş kazası ve meslek hastalığı ve uygulamaları.
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
11 İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan sorumluluk
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
12 İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi karşısındaki durumu
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
13 İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma davaları
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
14 İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin diğer tüm hususlar
  Ön Hazırlık: DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 3
3 4
4 3
5 4
6 3
7 3
8 3
9 4
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu DURSUB, Salih, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayıncılık, 2012.
Diğer Kaynaklar OĞUZ, Özgür, AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları, Legal Yayıncılık, 2011.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)