Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu 02SIS1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilim, felsefe ve etik kavramlarının ve temel bilimsel araştırma geleneğinin anlaşılması, 2) Bilimsel araştırma planının geliştirilmesi ve uygulanabilmesi 3) İhtiyaç duyulan, doğru analiz yöntemlerinin seçimi ve uygulanabilmesi 4) Bilimsel raporların, seminerlerin ve tezlerin hazırlanması yeteneğinin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimse Araştırma süreci, uygun ve doğru veri kaynaklarının bulunması toplanması ve analizi, bilimsel raporların hazırlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilim, felsefe ve etik kavramlarının ve temel bilimsel araştırma geleneğinin anlaşılması, Bilimsel araştırma planının geliştirilmesi ve uygulanabilmesi, İhtiyaç duyulan, doğru analiz yöntemlerinin seçimi ve uygulanabilmesi, Bilimsel raporların, seminerlerin ve tezlerin hazırlanması yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Amacı Öğrencilerin, bilimsel çalışma sürecini öğrenme ve uygulayabilme yeterliliğinin kazandırılması ve etik kavramının öneminin vurgulanması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim, felsefe, etik bilimsel araştırma ve bilimsel rapor hazırlama kavramları
2 Bilimsel Araştırma konusunun seçimi araştırma sürecinin planlanması
3 Literatür taraması, kütüphane ve elektronik ortam taramalarının öğrenilmesi (Kütüphane ortamında uygulama).
4 Anakitle ve Örnekleme kavramları, örnekleme yöntemleri
5 Ölçme ve ölçekleme
6 Veri toplama yöntemleri; Anket, Gözlem ve Deney Yöntemleri
7 Veri toplama yöntemleri; Nitel veri toplama yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Verilerin Analizi; Parametrik analizler
10 Verilerin Analizi; Non-Parametrik analizler
11 Verilerin Analizi; Regresyon ve korelasyon Analizi,
12 Verilerin Analizi; Ayırma ve kümeleme analizleri
13 Verilerin Analizi; Faktör analizi, Güvenilirlik ve geçerlilik kavramları ve analizleri
14 Bilimsel rapor hazırlama ve Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)