Ders Adı Muhasebe Bilgi Sistemleri
Ders Kodu 02SIS1112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Birden fazla teknik: Birden fazla teknik bir arada kullanılıyor Beyin fırtınası, yansıtma, çalıştay, gözlem, alan çalışması ya da örnek olay gibi teknikler de ayrı olarak ya da birlikte kullanılabilir En az haftada bir seminer sunumu şeklinde birli veya ikili teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Birden fazla teknik: Birden fazla teknik bir arada kullanılıyor Beyin fırtınası, yansıtma, çalıştay, gözlem, alan çalışması ya da örnek olay gibi teknikler de ayrı olarak ya da birlikte kullanılabilir. En az haftada bir seminer sunumu şeklinde birli veya ikili teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme ve muhasebe bilgi sitemindeki çıktıların önemi, muhasebe organizasyon verilerinin yönetim kararlarında kullanılması, kamu ve özel sektöre yönelik sağlıklı verilerin raporlanması ve bunların dönemler itibarı ile karşılaştırılması, muhasebe verilerinden hareketle şirketin gelecek dönemlere yönelik yatırım kararlarında yöneticilere yol gösterici olması,
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetim bilgi sistemlerinin işletme uygulamalarındaı muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi, sağlıklı muhasebe verileri oluşturma ve yönetime raporlarının sunumu ve kararlarında yardımcı olmasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sistem, yönetim ve bilgi işlem kavramları
2 Sistem olarak işletme ve yönetim bilgi sistemleri
3 Muhasebe bilgi sistemi-muhasebe bilgi sisteminde veri ve bilgi akışı
4 muhasebe bilgi sisteminin öğeleri-temel kavram ve ilkeleri
5 Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi-muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri
6 Muhasebe bilgi sisteminde çağdaş uygulamalar,
7 Muhasebe bilgi sisteminin ön tasarımı ve sektörel farklılıklar
8 Muhasebe bilgi sisteminin sektörel ayrıntılı tasarımı
9 Ara sınav
10 Harcama döngüsü oluşumu ve denetimi
11 İşletmedeki diğer fonksiyonel döngülerin muhasebe bilgi sistemi içindeki yerinin tespiti, uyumlaştırma-kaydetme ve raporlama döngüleri-hesap planları
12 öğrenci sunuşları (işletmelerde yaptıkları uygulamaların)
13 Dönem çalışmalarını genel değerlendirme
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)