Ders Adı Üretim Planlama ve Kontrol
Ders Kodu 02SIS1119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Üretim işletmelerinde; farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapabilme, bütünleşik üretim planı hazırlayabilme, malzeme ihtiyaç planlaması yapabilme, stok kontrolü yapabilme, proje yönetimi yapabilme. Mesleki bilgi anlamında; Üretim sistemlerini sınıflandırabilme, Üretim sisteminin matematiksel modelini kurabilme, Ürün, süreç ve hizmet tasarımını yapabilme, Üretim sistemi operasyonlarını bilme ve otomasyon teknolojileri ile ilişkisini kurabilme, Temel üretim kontrol mekanizmalarına bilme, Hizmet ve imalat işlemlerini çizelgeleme, İmalat hatlarını dengeleyebilme, sorunları için önerilen getirebilme, İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayabilme ve diğer işletmelerle olan ilişkileri çözebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Talep Tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi İşlemlerinin Yapılması, Üretim ve İmalat Sistemlerini Sınıflandırma, Ürün, Hizmet ve Süreci Tasarlama, Matematiksel Model Kurma, Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Performans ve Verimlilik Ölçme, Değerlendirme, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Çizelgeleme ve Atama İşlemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Üretim işletmelerinin tüm işlevlerini öğrenciye tanıtmak. Üretim sistemini yönetebilecek yeteneği öğrenciye kazandırmak amacıyla; üretim sisteminin matematiksel modelini kurabilme ve bu sistemin temel bileşenlerini planlayabilme, üretim sisteminin bileşenlerinin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli çalışmaları yapabilme, üretim sistemi kontrol mekanizmasının tasarlayabilme ve diğer sistemlerle ilişkisini çözümleyebilme becerilerini öğrenciye kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İşletmelerde Üretim Planlama ve Yönetim (ÜPY)
2 Üretim Planlama Yönetim Programının Amacı ve Görevleri
3 Üretim Programının Planlanması
4 Üretim Programının Planlanması
5 Stok (Envanter) Planlama ve Yönetimi
6 İhtiyaç Hesaplamaları
7 Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplamaları
8 Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplamaları
9 Kapasite Planlama
10 Sipariş Tamamlama ve İzleme
11 Üretim Denetimi
12 İmalat Yönetimi Konsepti I,II
13 ÜPY-Sistemlerine Giriş
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)