Ders Adı Nicel Karar Verme Yöntemleri
Ders Kodu 02SIS1120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Karar Teorisi-Temel Kavramlar, Model Kurma, Doğrusal Programlama ile Optimizasyon, Duality ve Duyarlılık Analizleri, Tam Sayılı Programlama ve İşletme Uygulamaları, Ulaştırma Modelleri, Envanter Modelleri, Çok Amaçlı ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Doğrusal Olmayan Optimizasyon Modelleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İşletme sorunlarının çözümü için yönetsel karar vermede kullanılan kantitatif karar verme teknikleri ile öğrencilere karar verme yeteneği kazandırmak ve karar verme sürecinde uygulanan sonuçların nasıl yorumlandığını açıklamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Karar verme ve karar verme modelleri
2 Karar modelleri, kantitatif ve kalitatif modeller
3 Doğrusal programlama
4 Doğrusal programlama modellerinin kurulması ile ilgili örnekler
5 Doğrusal programlama modelinin grafik çözüm tekniği
6 Simpleks yöntemi
7 Simpleks yöntemi uygulama türleri; bozulma, sınırsız çözümler, seçenekli optimal çözüm, uygun çözüm bulunmama
8 Duality ve duyarlılık analizi
9 Tamsayılı programlama
10 Ulaştırma problemleri
11 Envanter modelleri
12 Oyun kuramı
13 Markov analizi ve karar alma
14 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Modelleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)