Ders Adı Örgütlerde İnsan Davranışları
Ders Kodu 02SIS1121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Tahsin AKÇAKANAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kişilik, tutum, algı, öğrenme kavramlarını açıklamak, İş stresinin neden ve sonuçlarını açıklamak, Motivasyon teorilerini ve örgütlerdeki uygulamalarını açıklamak, Örgütlerde grupla çalışma tekniklerini ve takım çeşitlerini incelemek, Stres, etik yönetimi, güç ve politika gibi konulardaki sorunları tartışmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kişilik, Öğrenme, Algılama, Tutum ve İşe ilişkin tutumlar, İletişim, Motivasyon, Liderlik,Çatışma,Stres ve Stres Yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örgütlerde insan davranışları ve bu davranışların sonuçlarının örgütler üzerindeki etkisini incelemek.
Dersin Amacı Örgütsel davranış alanında temel bilgileri vermek ve analiz etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Örgütsel Davranışa Giriş
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
2 Kişilik
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
3 İş Değer ve Tutumları
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
4 Algı ve Öğrenme
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
5 Motivasyon
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
6 Stres Yönetimi
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
7 Çalışma Grupları
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
8 Grup Etkililiği
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
9 Karar Verme
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
10 Liderlik
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
11 Güç ve Politika
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
12 Çatışma Yönetimi
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
13 Kültür ve Örgüt Kültürü
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Örgütsel Davranış, Salih Güney
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Örgütsel Davranış, Salih Güney
Diğer Kaynaklar Örgütsel Davranış, Salih Güney
Materyal
Dökümanlar Örgütsel Davranış, Salih Güney
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)