Ders Adı Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri
Ders Kodu 02SIS1122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Liderlik teorilerini tanımlamak, liderlikte bireysel, demografik ve kültürel farklılıkların etkilerini tartışabilmek, Yönetim becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmek, Etkili liderleri tanımlamak ve nasıl etkili liderler yaratılabileceğini ya da seçileceğini açıklayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, yönetim becerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Organizasyonlarda stratejik bir öneme sahip olan lider davranışını analiz etme, liderlik davranışına ilişkin konuları kavrayabilme ve yorumlayabilme
Dersin Amacı Liderlik ve yönetim becerileri hakkında temel bilgileri vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Giriş
2 Örgütler ve Globalleşme
3 İşi Yönetme Becerileri ve Problem Çözme Teknikleri
4 Örgütleme
5 Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri
6 Kriz Yönetimi
7 Motivasyon
8 Kurum Kültürü
9 Çatışma ve Çatışma Yönetimi
10 İş Hayatında Profesyonellik
11 Liderlik Kavramı
12 Liderlik Teorileri
13 Liderlikte Bireysel, Demografik Ve Kültürel Özelliklerin Rolü
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)