Ders Adı Mantık Tarihi ve Gelişimi
Ders Kodu 02FDB1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yunus Emre AKBAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mantık tarihi üzerine dönemlendirme yapabilmek, ilgili diğer disiplinlerle olan karşılıklı gelişimi tespit edebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mantık tarihi üzerine seçme kitaplar ve makaleler üzerinden ders işlenecektir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mantık tarihini kavraması, mantığın gelişiminde diğer disiplinlerle olan ilişkileri takip edebilmesi
Dersin Amacı Mantık dersinin doğuşu, gelişimi ve ilerlemesini incelemek, dönemsel kırılmaları, dönüşümleri takip etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antik Yunan'da felsefi ve mantıki düşüncenin gelişimi
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
2 Platon ve mantık
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
3 Aristoteles ve mantık
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
4 Organon külliyatının oluşumu
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
5 Mantık Külliyatının Süryaniceye çevirisi
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
6 Süryaniceden Arapçaya çeviri faaliyetleri
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
7 İlk Müslüman Mütercimler
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
8 Kindi ve katkıları
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
9 Farabi ve katkıları
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
10 Ibn Sina ve katkıları
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
11 Gazali ve katkıları
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
12 Osmanlı'da mantık
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
13 Türkiyede mantık
  Ön Hazırlık: verilen metinleri inceleyiniz
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Please read related documents
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders hocası tarafından derlenen Ders çıktısı
Diğer Kaynaklar Nicholas Rescher, İslam Mantık Tarihi Tony Street, İslam Mantık Tarihi
Materyal
Dökümanlar Bir hafta önce ders çıktısı danışmandan pdf olarak alınabilir
Ödevler 3. ve 7 haftalarda hoca-öğrenci konuşmasına göre ödev belirlenecektir
Sınavlar Yazılı sınav Dönem sonu
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)