Ders Adı Platon Felsefesi ve Mantık
Ders Kodu 02FDB1111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yunus Emre Akbay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Platon ve sonraki dönem etkilediği filozofların görüşlerini analiz edebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Platon Diyalogları Parmenides, Sokrates'in Savunması, Sofist, Devlet, Timaios, vd.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Platon felsefesi ve Mantık'a olan katkılarını anlamak
Dersin Amacı Felsefe ve Mantığın dayandığı Antik Yunan düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri olan Platon'u anlamak ve mantık disiplinine katkısını kavramak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Platon Diyalogları Euthyphron, Lysis
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
2 Bilgi ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
3 Platon Diyalogları, Sofist
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
4 İdealar ve platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
5 Yeniden Hatırlama ve mantık
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
6 Akıl ilkeleri ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
7 Kategoriler ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
8 Beş tümel ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
9 önermeler ve platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
10 Kıyas türleri ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
11 bölme ve platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
12 Kavramlar ve Platon
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
13 Platon ve Aristoteles ilişkisi
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Materyalleri okuyunuz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders boyunca Platon'un yazdığı 35 diyalogun tamamı okunacaktır
Diğer Kaynaklar Mantık kaynakları
Materyal
Dökümanlar Platon Diyalgoları 1-35
Ödevler Dönemde iki ödev vardır
Sınavlar 1 yazılı final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)