Ders Adı Septik Düşünce ve Mantık
Ders Kodu 02FDB1112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Yunus Emre AKBAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Septikleri tanımak, varyasyonlarını tahlil etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Septik materyaller Sextus Empiricus, Mantıkçılara karşı Phyrhonculuğun Ana hatları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Septik düşünceyi tanımak mantıksal anlamda analiz etmek
Dersin Amacı Klasik mantık düşüncesine karşı çıkan alternatif yaklaşımları tanımak mantıksal anlamda analiz etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Septikler ve Kavramlar
2 Septikler ve akıl ilkeleri
3 Septikler ve öz
4 Septics bölme
5 Septikler ve önermeler
6 Septikler ve plato eleştirisi
7 Septikler ve Aristo Karşılaştırması
8 Septikler ve Modern düşünce
9 Septikler ve islam düşüncesi
10 Septik Mantığın imkanı
11 Septik Düşünce modları
12 Septikler ve Alternatif mantık
13 Septisizmin günümüz Mantıksal etkisi
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sextus Empirucus Phyrhonculuğun Ana Hatları Mantıkçılara karşı Matematikçilere Karşı Müzisyenlere karşı
Diğer Kaynaklar Diğer materyaller
Materyal
Dökümanlar Bir hafta önce ders okuma kitabı pdf olarak temin edilecektir.
Ödevler iki dönem içi ödev
Sınavlar bir yazılı final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)