Ders Adı Hegel ve Tarih Felsefesi
Ders Kodu 02FDB1113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarih, tarihsel olgu, tarih bilgisi kavramlarını sorgular. Tarihsel bilginin yapısıyla özelliklerini kavrar. ilerlemeci, döngüsel, özgürleşmeci tarih anlayışlarını tartışır. Doğa bilimleriyle tinbilimlerini yöntemsel olarak karşılaştırır. Hegel'in tarih felsefesi kuramını değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kanun ve güç, savaş ve barış, yönetim biçimleri, toplumun kökenleri, toplumun hedefleri, idealizm ve materyalizm, zaman, yok olma/yok etme ve gelişme, teoloji ve bilim, doğa kanunu ve pozitif kanun, sınıf çatışmaları, bir hedef olarak özgürlük, tarihsel kanıt ve felsefi biçim, tarihi alt etmek ya da ondan birşeyler öğrenmek, yabancılaşma ve uyum gibi konuların Hegel'in tarih felsefesi perspektifinden incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarihin tanımını yapar; amacını ve muhtevasını izah eder. Tarihle ilgili önemli terim ve terminolojiyi açıklar. Tarih ilmine has metodolojik yaklaşımları açıklar.
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarih, Hegel felsefesinden hareketle tarihsel olgu, tarih bilgisi kavramlarıyla ilgili sorunları açımlayıp tartışarak tarihsel bilginin yapısıyla özelliklerini sorgulamaktır.
WorkPlacement Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Tarihin tanımı, amacı ,ve muhtevası hakkında genel giriş.
2 Tarihin önemi, önemli kavramlar, tarihin mahiyeti, öznesi, tarih felsefesinin temel konu başlıkları.
3 Tarihin diğer ilimlerle ilişkileri.
4 Rönesans ve Tarihe İlişkin Düşünceler, Aydınlanma Döneminde Tarih Felsefeleri: Vico, Voltaire, Herder ve Kant.
5 Tarih metodoloji problemleri, konu seçimi ve kaynak taraması.
6 Tinin Doğasının Soyut Öğeleri.
7 Dünya Tarihinin Süreci.
8 Tarihin Coğrafi Temeli.
9 Doğu Dünyası.
10 Yunan Dünyası.
11 Roma Dünyası
12 Germanik Dünya.
13 Modern Çağ.
14 Dersin Genel tekrarı ve Değerlendirmeler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 50
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Notos Yayınları, 12. Baskı, İstanbul, 2012.
Diğer Kaynaklar Hegel, Tarih Felsefesi, İdea Yayınevi, İstanbul, 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)