Ders Adı Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
Ders Kodu 02FDB5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Öğrenme Çıktıları Yaşam Boyu öğrenmenin felsefesini kavrar Hayata pozitif bakma yetisini kazanır Bilgi ve beceriyi sürekli kullanmayı öğrenir Öğrenmeyi öğrenme konusunda evrensel bir bakış açısı geliştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenmek ve Bilmek Nedir?,Nasıl Öğreniyoruz?, Öğrenmeyi Öğretmek, Örgün Din Eğitimi ve Öğretiminde Öğrenmeyi Öğrenmek, Yaygın Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin Din Eğitimi hizmetlerinin verirken farklı yöntem ve teknikleri kullanması konusunda bilgi ve beceri kazanması hedeflenir
Dersin Amacı Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmenin nasıl olmasıyla ilgili temel kavramlar hakkında bilgilenme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Öğrenmek ve Bilmek Nedir?,
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
2 Nasıl Öğreniyoruz?,
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
3 Öğrenmeyi Öğretmek,
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
4 Örgün Din Eğitimi ve Öğretiminde Öğrenmeyi Öğrenmek,
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
5 Yaygın Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
6 Kur?an-ı Kerimden konuyla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
7 Hadislerden konuyla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
8 Hz Peygamberin hayatından örnekler
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
9 Vize
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve öğrenmeyi öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
11 Vaazlar ve öğrenmeyi öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
12 Hutbeler ve öğrenmeyi öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
13 Yetişkinler Din Eğitimi ve Öğrenmeyi öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
14 Özel eğitime muhtaçlar ve öğrenmeyi öğrenmek
  Ön Hazırlık: 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 1
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek, 975-322-046-4, Sistem Yayıncılık, 1998 İstanbul, Türkiye 2. Özdemir, S., Öğrenmeyi Öğrenmeye Hz. Peygamberden Örnekler, İSBN: 975-7929-57-3, SDÜ İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 2002 Isparta, Türkiye 3. Fidan Nurettin, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Alkım yayınları İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)