Ders Adı Dini Sosyal Hizmet
Ders Kodu 02FDB5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal İlahiyat alanını tanıyarak bu alanın problemlerine çağdaş bilimsel kriterler ölçüsünde değerlendirme ve din hizmetlerini multi disipliner değerlendirme yetisi kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal İlahiyat alanınıyla ilgili terim, kavramlar, alanın problemleri, farklı uygulamalarla ilgili mukayeseler ve çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal İlahiyat alanı ve bu alanın problemlerine çözüm önerisi getirme becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Sosyal ilahiyat alanı olarak nitelendirilen hizmet alanı ve problemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal Hizmet ve Sosyal İlahiyatın tanımı ve kapsamı,
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
2 Sosyal Hizmetlerde Çağdaş Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
3 Sosyal Hizmetler ve Sosyal İlahiyatla ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: 11. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
4 Sosyal İlahiyatın alanı
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
5 Sosyal İlahiyatın alanı
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
6 Suçluların rehabilitesi ve Sosyal İlahiyatın bu alana katkısı
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
7 Suçluların rehabilitesi ve Sosyal İlahiyatın bu alana katkısı
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
8 Yaşlılık ve Sosyal İlahiyat ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
9 Vize
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
10 Yetiştirme Yurdu Gençleri ve Sosyal İlahiyat ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
11 Yetiştirme Yurdu Gençleri ve Sosyal İlahiyat ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
12 Hastanelerde Sosyal İlahiyat faaliyetleri, problemleri ve çözüm önerileri
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
13 Hastanelerde Sosyal İlahiyat faaliyetleri, problemleri ve çözüm önerileri
  Ön Hazırlık: 1. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
14 Sosyal Hizmetler ve Sosyal İlahiyat İlişkisi ve bu alanın problemlerinin çözümüne ilişkin mukayaseli örnekler
  Ön Hazırlık: 11. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 2. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 3. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003 4. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 5. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 3
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Özdemir, S., Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, ISBN 975 288-018-5 Tuğra Matbaası, 2002 Isparta Türkiye 2. Demir O., Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi, ISBN:975-6434-08-2, DÜŞÜNCE KİTABEVİ, 2004 İstanbul Türkiye 3. Cılga İbrahim., Gençlik ve Yaşam Niteliği, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara 1994 4. Aday Memur Eğitim Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları, TC Başbakanlık SHÇEK Yayınları, Ankara 1992. 5. Altaş N., Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri, (Makale) Ankara Ünv., İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIX, Ankara Ünv., Basımevi, Ankara 1999. 6. III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, Ankara 2005. 7. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, TC Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü, Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar, Ankara 2004. 8. Özdemir Ş., Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı yayınları, Ankara 2003. 9. Kılavuz A., Yaşlanma Dönemi Din Eğitimi, Arasta yayınları Bursa 2003. 10. Certel Hüseyin, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları Ankara 2009; 11. Manevi Sosyal Hizmetler, Editör: Ali Seyyar, Rağbet yayınları, İstanbul 2008; 12. Harun Işık, Cezaevlerinde Din, Laçin yayınları, Kayseri 2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)