Ders Adı Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
Ders Kodu 02FDB5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çağdaş Eğitim Akımları hakkında bilgiler elde eder ve elde ettiği bu bilgileri Din Eğitimiyle ilgili hususlarda nasıl kullanacağıyla ilgili yetiler elde eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çağdaş Eğitimle ilgili kavramlar, Çağdaş "Reformcu Eğitim Akımları, Sanat Eğitim Akımı, Çocuktan Hareket Akımı, Kır Eğitim Yurdu Akımı, Kollektif Eğitim Akımı, Kollektif Eğitim Akımı ve İslam Arasındaki İlişki, Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim Sistemleri, ABD ?de Eğitim, Almanya?da Eğitim, İngiltere?de Eğitim, Fransa?da Eğitim, Kanada?da Eğitim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çağdaş Eğitim akımları ve İslam konusunda bilimsel bir bakış açısı ve perspektif kazanması hedeflenir
Dersin Amacı Çağdaş "Reformcu Eğitim Akımları" Hakkında Genel Bilgiler, Sanat Eğitim Akımı, Çocuktan Hareket Akımı, Kır Eğitim Yurdu Akımı, Kollektif Eğitim Akımı ve İslam Arasındaki İlişki
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çağdaş Eğitimle ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
2 Çağdaş Reformcu Eğitim Akımları
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
3 Sanat Eğitim Akımı
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
4 Çocuktan Hareket Akımı
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
5 Kır Eğitim Yurdu Akımı
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
6 Kollektif Eğitim Akımı
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
7 Kollektif Eğitim Akımı ve İslam Arasındaki İlişki
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
8 Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim Sistemleri
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
9 Vise sınavı
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
10 ABD ?de Eğitim
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
11 Almanya?da Eğitim
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
12 İngiltere?de Eğitim
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
13 Fransa?da Eğitim
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
14 Kanada?da Eğitim
  Ön Hazırlık: Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara, İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 2 25 50
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Kemal Aytaç, Çağdaş Eğitim Akımları ISBN: ?, Ankara Ünv Basımevi, Ankara 2.Çağdaş Eğitim (Mukayeseli bir inceleme), J.F. Cramer-G.S. Browne, ISBN: ?, Ankara 1972 3. Bayraklı, Bayraktar, İslam?da Eğitim (Batı Eğitim Sistemleri ile Mukayeseli), Anda Neşriyat, İstanbul, 1983. 4.İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2006 5.İzzettin Alıcıgüzel, Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim, Sistem Yayıncılık, İstanbul ts.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)