Ders Adı Din Eğitimi ve Problemleri
Ders Kodu 02FDB5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din eğitimi bilimi alanıyla ilgili kavramsal temellendirmeyi öğrenir. Din eğitimi biliminin neliği ve bilimselliği problemini tartışır. Din eğitimi biliminin amacı, alanı,metot ve görevleri hakkında bilgilenir. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yerini problem oluşu ile tartışır. Niçin din eğitimi sorusu çerçevesinde din eğitimi ve öğretiminin gerekliliğini temellendirir. Nasıl bir din eğitimi sorusu çerçevesinde din eğitim ve öğretim politikalarının belirlenmesine katkı sağlar. Din-insan, din-eğitim,insan-eğitim ilişkilerini din eğitim ve öğretiminde problem oluşları çerçevesinde değerlendirir. Din-toplum, din-devlet, din-siyaset ilişkilerinin din eğitim ve öğretimine etkilerini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din eğitiminin bilimselliği. Din eğitimi biliminin neliği ve kavramların açıklanması (din, eğitim, bilim, din eğitimi, din eğitimi bilimi) Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki konumu. Din eğitimi biliminin amaç, alan ve görevleri. Din eğitimi biliminin metotları ve değerlendirilmesi. Niçin din eğitimi?. Nasıl bir din eğitimi?. Din eğitimi biliminin problemlerine genel bir bakış. Din-insan, insan-eğitim, din-eğitim ilişkileri ve problem oluşları. Din-toplum, din-devlet ve din-siyaset ilişkileri ve problem oluşları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye'de din eğitimi politikaları ve eğitim uygulamalarına yansımaları hakkında bilgi vermek. Din eğitim- öğretiminin neliğini ve etkinliklerini problem oluşu itibariyle tartışmak ve çözüm önerileri oluşturmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kavramsal temellendirme
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
2 Din eğitimi biliminin neliği problemi
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
3 Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yeri ve konumu
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
4 Din eğitimi biliminin amaç, alan ve görevleri
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
5 Din eğitimi bilimini metotları ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
6 Din eğitimi biliminin geç ortaya çıkış nedenleri
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
7 Niçin din eğitimi?
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
8 Nasıl bir din eğitimi?
  Ön Hazırlık: TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
9 Vize
10 Din-insan, insan- eğitim, eğitim- insan ilişkileri ve problem oluşları
11 Din-toplum ilişkileri ve problem oluşu
12 Din-devlet ilişkileri ve problem oluşu
  Ön Hazırlık: AYHAN, H., Türkiye?de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999.
13 Din-siyaset ilişkisi ve problem oluşu
  Ön Hazırlık: AYHAN, H., Türkiye?de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999.
14 Din eğitim- öğretim problemlerinin genel bir değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: AYHAN, H., Türkiye?de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002.
Diğer Kaynaklar 1. TOSUN, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yayınları, Ankara, 2002. 2. AYHAN, H., Türkiye'de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999. 3. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. 4. DOĞAN, Recai, İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, Ankara, 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)