Ders Adı Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
Ders Kodu 02FDB5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yaygın din eğitimi ile ilgili kavramları öğrenir. Yaygın din eğitimi kurumlarının yapısal özellik ve fonksiyonları hakkında bilgi edinir. Ailede din eğitimi problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Kur'an Kursları'nda din eğitim-öğretimi problemlerini belirler, sınıflandırır ve çözüm önerileri sunar. Camide din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Tarikat, cemaat ve dini gruplarda din eğitimini problem oluşu itibariyle değerlendirir. Kitle iletişim araçları ve din eğitimi problemlerini tanımlar sınıflandırır ve çözüm önerileri oluşturur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramların açıklanması. Ailede din eğitimi ve problemleri. Kur'an kurslarında din eğitimi ve problemleri. Cami'de din eğitimi ve problemleri. Tarikat, cemaat, dini gruplar ve din eğitimi problemi. Kitle iletişim araçları ve din eğitimi problemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yaygın din eğitimi kurumları ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek, Yaygın din eğitiminin problemlerini tartışmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal temellendirme
  Ön Hazırlık: Din Bilimleri I,Ankuzem, Ankara,2005
2 Yaygın din eğitiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Din Bilimleri I,Ankuzem, Ankara,2005
3 Yaygın örgün din eğitim öğretim ilişki ve etkileri
  Ön Hazırlık: Din Bilimleri I,Ankuzem, Ankara,2005
4 Yaygın din eğitim- öğretim kurumları
  Ön Hazırlık: Din Bilimleri I,Ankuzem, Ankara,2005
5 Yaygın din eğitim- öğretim kurumları
  Ön Hazırlık: Din Bilimleri I,Ankuzem, Ankara,2005 Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
6 Ailede din eğitim- ve öğretimi
  Ön Hazırlık: Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
7 Kur'an Kurslarında din eğitim ve öğretimi
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kur?an Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretiminin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği), Fakülte Kitapevi, Isparta, 2001.
8 Yaz Kur'an Kursları ve din eğitim -öğretimi
  Ön Hazırlık: Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
9 Vize
10 Camide din eğitim ve öğretimi
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R., Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü,Diyanet Vakfı yayınları,Ankara, 1995Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
11 Tarikat, cemaat ve dini gruplar ve din eğitimi
  Ön Hazırlık: Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
12 Tarikat, cemaat ve dini gruplar ve din eğitimi
  Ön Hazırlık: Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
13 Kitle iletişim araçları ve din eğitimi
  Ön Hazırlık: Türkiye Dini Yayınlar Kongresi,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Ankara,2004 Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
14 Kitle iletişim araçları ve din eğitimi
  Ön Hazırlık: Türkiye Dini Yayınlar Kongresi,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Ankara,2004 Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Din Bilimleri I, Ankuzem, Ankara,2005
Diğer Kaynaklar 1. BUYRUKÇU, R., Kur'an Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretiminin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği), Fakülte Kitapevi, Isparta, 2001. 2. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk yurdu Yayınları, Ankara, 1999. 3. Yaygın Din Eğitiminin Sorunları (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları, Kayseri, 2003. 4. Türkiye Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Ankara,2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)