Ders Adı Mesleki Din Eğitimi
Ders Kodu 02FDB5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki din eğitim-öğretimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. Mesleki din eğitimi kurumlarını tanır. Mesleki din eğitimi kurumlarının fonksiyonlarını öğrenir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki din eğitimi uygulamalarını değerlendirir. Mesleki din eğitiminin problemlerini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mesleki din eğitiminin temel kavramlarının tanımlanması ve açıklanması. Din Görevliliğinin meslek olup olmadığı problemini; dini, siyasi ve sosyal boyutuyla temellendirerek tartışmak. Mesleki eğitim kurumlarına genel bir bakış. İmam Hatip Liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Meslek Yüksek Okulları İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve mesleki din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki din eğitimi uygulamaları ve değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mesleki din eğitiminin problemlerini araştırma, inceleme ve tartıştırmak
Dersin Amacı Mesleki din eğitimi kurumlarını değişim ve gelişim boyutlarıyla yapısal ve fonksiyonel olarak tanıtmak. Mesleki din eğitiminin problemlerini araştırma, inceleme ve tartıştırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramlarının açıklanması
  Ön Hazırlık: Tosun,C.,/Doğan,R., Hitabet ve Mesleki Uygulama Meb.,Ankara, 2002.
2 Din görevliliğinin meslek olup olmadığı problemi
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
3 Dini temellendirme
  Ön Hazırlık: Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
4 Siyasi temellendirme
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
5 Sosyal temellendirme
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
6 Mesleki eğitim kurumlarına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
7 İmam Hatip Liseleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
8 Yüksek İslam Enstitüleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
9 Vize
10 İlahiyat Meslek Yüksek Okulları
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
11 İlahiyat Fakülteleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye ?de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007.
12 Diyanet İşleri Başkanlığı ve mesleki din eğitimi
  Ön Hazırlık: Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
13 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki din eğitimi uygulamaları ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
14 Genel tekrar ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu BUYRUKÇU, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye'de Mesleki Din Eğitimi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007
Diğer Kaynaklar 1.Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991. 2. Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2004. 3. BUYRUKÇU, R., Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995. 4. CEBECİ, S., Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye?de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)