Ders Adı Eğitim Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitim felsefesi ile ilgili kavramlar hakkında bilgilenme. Eğitim Felsefe ilişkisini kurabilme becerisi. Temel felsefi ekollerin eğitim anlayışları hakkında bilgi edinme. Felsefi ekollerin eğitim anlayışlarının günümüz eğitim politikalarına etkilerini fark edebilme becerisi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kavramsal Temellendirme Felsefe-Eğitim İlişkisi. Eğitim felsefesi. Eğitim felsefesinin alanı, amaç ve öğretimi. Eğitim felsefesi anlayışları. Temel felsefi ekoller ve eğitim felsefesi. İdealizm. Realizm. Pragmatizm.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eğitim ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi kazandırmak. Felsefi ekollerin eğitim anlayışları ve günümüz eğitim politikalarına etkilerini değerlendirmek.
Dersin Amacı Eğitim ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi kazandırmak. Felsefi ekollerin eğitim anlayışları ve günümüz eğitim politikalarına etkilerini değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal temellendirme.
  Ön Hazırlık: SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
2 Eğitim felsefesinin tanımı, alanı ve amaçları
  Ön Hazırlık: SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
3 Felsefe ve eğitim
  Ön Hazırlık: TOZLU,N.,Eğitim Felsefesi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1997 SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
4 Bazı filozoflara göre eğitim felsefesi
  Ön Hazırlık: TOZLU,N.,Eğitim Felsefesi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1997 SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
5 Eğitim felsefesi anlayışları.
  Ön Hazırlık: TOZLU,N.,Eğitim Felsefesi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1997 SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
6 Temel felsefi ekoller ve eğitim felsefesi.
  Ön Hazırlık: SÖNMEZ, V., Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, H. Z., Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
7 İdealist bilgi nazariyeleri ve eğitim
  Ön Hazırlık: SÖNMEZ, V., Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, H. Z., Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
8 İdealist eğitim program ve metotları
  Ön Hazırlık: SÖNMEZ, V., Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, H. Z., Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
9 Vize
10 İdealist eğitimin gayeleri
  Ön Hazırlık: BAYRAKLI, B., Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999
11 Realist bilgi kuramı ve eğitim
  Ön Hazırlık: BAYRAKLI, B., Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999
12 Realist eğitimin program, metot ve gayeleri
  Ön Hazırlık: BAYRAKLI, B., Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999 SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
13 Pragmatist bilgi ve eğitim
  Ön Hazırlık: BAYRAKLI, B., Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999
14 Pragmatist eğitimin program, metot ve gayeleri
  Ön Hazırlık: BAYRAKLI, B., Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999 SÖNMEZ, V., Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993. ÜLKEN, H. Z., Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. SÖNMEZ, Veysel, Eğitim Felsefesi, Adım Yayınları, Ankara, 1993
Diğer Kaynaklar 1. BAYRAKLI, Bayraktar, Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999. 2. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1967. 3. EGEMEN, Bedii Ziya, Terbiye İlminin Problemleri ve Terbiye Felsefesi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965. 4.TOZLU,N.,Eğitim Felsefesi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)