Ders Adı Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Problemleri
Ders Kodu 02FDB5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Örgün eğitim ile ilgili kavramlar hakkında bilgilenir. Örgün din eğitimi kurumlarını tanır. İlköğretimde din eğitimi-öğretimi problemlerini belirler, sınıflar, çözüm önerileri oluşturur. Ortaöğretimde din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur. Yüksek öğretimde din eğitim-öğretim problemlerini tanımlar, modeller ve çözüm önerileri oluşturur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramların açıklanması, Örgün din eğitimi kurumlarına genel bir bakış, İlköğretimde din öğretimi ve problemleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programları ve uygulanması (problem oluş itibariyle), İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yeterlikleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları, Ortaöğretim Din eğitimi ve problemleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programları, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen yeterlikleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları Yüksek öğretimde din eğitimi ve problemleri, Din-siyaset, din-devlet ilişkileri ve örgün din öğretimine etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Örgün eğitimde karşılaşılan din eğitimi - öğretimi ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü hakkında bilgi kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
2 Örgün din eğitimi kurumlarına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
3 İlköğretimde din öğretimi ve problemleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programları ve uygulanması (problem oluş itibariyle)
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
5 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yeterlikleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
6 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
7 Ortaöğretim Din eğitimi ve problemleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
8 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programları
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
9 Vize
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
10 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen yeterlikleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
11 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
12 Yüksek öğretimde din eğitimi ve problemleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
13 Yüksek öğretimde din eğitimi ve problemleri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
14 Din-siyaset, din-devlet ilişkileri ve örgün din öğretimine etkileri
  Ön Hazırlık: 1. Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998. 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, İBAV Yayınları, Kayseri, 1998
Diğer Kaynaklar 1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. 2. Milli Eğitim ve Din Eğitimi İlmi Seminer, (9-10 Mayıs 1981), Aydınlar Ocağı Yayınları, İstanbul, 1981.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)