Ders Adı Din Sosyolojisinin Meseleleri
Ders Kodu 02FDB5111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Evrensel dinlerin dünya karşısındaki tutumlarının nasıl olduğunun değerlendirilmesi. Sosyal farklılaşma ve din arasındaki ilişkinin boyutlarının belirlenmesi. Dini tecrübe ve onun anlatım biçimlerinin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din Sosyolojisi alanında ortaya çıkan sorunlar ve tartışmalar, din ve toplum etkileşiminin günümüzdeki yansımaları, Din Sosyolojisinin meselelere bakış açısı, sosyolojik açıdan dinlerin -özellikle de İslam'ın- yorumlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk toplumundaki dini hareketlerin sosyolojik analizi. Dinin diğer toplumsal kurum ve olgularla karşılıklı ilişkisinin Türk toplumu bağlamında yorumlanması.
Dersin Amacı Din sosyolojisi alanındaki temel meselelerle ilgili bir bakış açısı kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Dini Tecrübe ve Anlatım Biçimleri
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
3 Dinin Sosyolojik Rolü
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
4 Dini Tecrübe ve Dinlerin Dünya Karşısındaki Tutumları
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 Sosyal Farklılaşma ve Din
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
6 Evrensel Dinlerde Sosyal Tabakalaşma ve Farklılaşma
  Ön Hazırlık: Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İstanbul.
7 Dini Otorite Tipleri
  Ön Hazırlık: Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İstanbul.
8 Çeşitli Toplum Tiplerinde Din
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
9 Din ve Kültür
  Ön Hazırlık: B. Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi.
10 Din ve Kimlik
  Ön Hazırlık: B. Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi.
11 Din ve Ekonomi
  Ön Hazırlık: Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İstanbul.
12 Din ve Devlet
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
13 Dini Hareketlerin Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gustav Mensching, Dinî Sosyoloji, Çev.Mehmet Aydın, Konya, 1994. Peter L.Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev.Ali Çoşkun, İstanbul, 1993. Fazlı Arabacı, Türk Din Sosyolojisi İmkan ve Sorunlar, Ankara, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)