Ders Adı Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
Ders Kodu 02FDB5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel kavramları öğrenir. Eğitim biliminin tanımı, alanı, amacı, görev ve metotları hakkında bilgilenir. Din eğitimi biliminin tanımı, amacı, alanı, görev ve metotları hakkında bilgi kazanır. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yerini tartışır. Din eğitimi ve öğretiminde program ve metodoloji sorunlarını tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar (Din, Eğitim, Öğretim, Terbiye, Pedagoji, İlahiyat). Din-insan, insan-eğitim ve din-eğitim ilişkileri. Eğitim biliminin tanımı, amacı ve görevleri. Din eğitimi biliminin tanımı, amacı ve görevleri. Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yeri. Örgün ve yaygın din eğitim öğretimi. Din öğretimi program anlayışları ve değerlendirilmesi. Din öğretiminde metodoloji sorunu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Eğitim-din ilişkisi, eğitim bilimleri içerisinde din eğitimi biliminin yeri tartışmalarına bilimsel bakış kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (Din, Eğitim, Öğretim, Terbiye, Pedagoji, İlahiyat)
  Ön Hazırlık: YAVUZ, K., Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
2 Din-insan, insan-eğitim ve din-eğitim ilişkileri
  Ön Hazırlık: YAVUZ, K., Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
3 Din-insan, insan-eğitim ve din-eğitim ilişkileri
  Ön Hazırlık: YAVUZ, K., Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
4 Eğitim biliminin tanımı, amacı ve görevleri
  Ön Hazırlık: BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
5 Din eğitimi biliminin tanımı ,amacı ve görevleri
  Ön Hazırlık: TOSUN, Cemal, Eğitim Bilimine Giriş, PegamA Yayınları, Ankara 2002. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
6 Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yeri
  Ön Hazırlık: BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
7 Örgün ve yaygın eğitim
  Ön Hazırlık: BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
8 Örgün ve yaygın din eğitimi
  Ön Hazırlık: YAVUZ, K., Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
9 Vize
10 Okulda din eğitimi
  Ön Hazırlık: YAVUZ, K., Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
11 Din derslerinin tarihi
  Ön Hazırlık: BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
12 Laiklik ve din dersleri
  Ön Hazırlık: BİLGİN, B., Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
13 Din öğretimi program anlayışları ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: TOSUN, Cemal, Eğitim Bilimine Giriş, PegamA Yayınları, Ankara 2002.
14 Din öğretiminde metodoloji sorunu
  Ön Hazırlık: TOSUN, Cemal, Eğitim Bilimine Giriş, PegamA Yayınları, Ankara 2002. YAVUZ, Kerim, Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu BİLGİN, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
Diğer Kaynaklar 1. YAVUZ, Kerim, Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Yayınları, Adana 1998. 2. TOSUN, Cemal, Eğitim Bilimine Giriş, PegamA Yayınları, Ankara 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)