Ders Adı Din ve Sosyal Değişme
Ders Kodu 02FDB5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal değişme model ve teorilerinin kavranması. Sosyal değişmeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin yorumlanması. Sosyal değişmeyi belirleyen süreçler ve sosyal değişme tiplerinin bilinmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal Değişme, sosyal değişmenin çeşitleri, sosyal değişmenin fonksiyonları, sosyal değişmenin din üzerindeki etkileri, dinle sosyal değişme arasındaki ilişkiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal değişme ile ilgili kavramların öğrenilmesi. Sosyal değişme ve din arasındaki karşılıklı ilişkilerin analiz ve değerlendirmesinin yapılabilmesi.
Dersin Amacı Din ve sosyal değişme ile ilgili konuları kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Sosyal Değişmeyle İlgili Kavramlar
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul.
3 Değişme Olgusunun Analizi
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul.
4 Sosyal Değişme Sürecinde Toplum
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul.
5 Sosyal Değişme Teorileri: Klasik Değişme Teorileri
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul.
6 Sosyal Değişme Teorileri : Çağdaş Değişme Teorileri
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul.
7 Sosyal Değişmeyi Sağlayan İç Faktörler
  Ön Hazırlık: Mustafa E.Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), İstanbul.
8 Sosyal Değişmeyi Sağlayan Dış Faktörler
  Ön Hazırlık: Mustafa E.Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), İstanbul.
9 Sosyal Değişmeyi Belirleyen Süreçler
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk-Tayfun Amman, Sosyoloji, İstanbul, 1999.
10 Sosyal Değişme Tipleri
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk-Tayfun Amman, Sosyoloji, İstanbul, 1999.
11 Din ve Sosyal Değişme Arasındaki İlişkiler
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
12 Sosyal Değişmeyi Engelleyici Bir Faktör Olarak Din ve Sosyal Değişme Faktörü Olarak Din
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
13 Sosyal Değişmenin Din Üzerindeki Etkileri
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara,1996. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 1994. Mehmet Akgül, Türkiye'de Din ve Değişim, İstanbul, 2002. Kadir Canatan, Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme, İstanbul, 1995.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)